सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील तरुण शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

तरुण (नाम)

१. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : नुकतीच बाल्यावस्था ओलांडलेली व्यक्ती.

उदाहरणे : नवयुवकांमधील वाढत्या गुन्हेगारी प्रवृतीला आळा घालणे जरूरी आहे

समानार्थी : नवयुवक

वह जो युवावस्था में कदम रखा हो।

एक नवयुवक ने दौड़ाकर चोर को पकड़ लिया।
नव-युवक, नवयुवक, नवयुवा, नौजवान

A teenager or a young adult male.

young buck, young man
२. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : तारुण्यात असलेला पुरूष.

उदाहरणे : भारतीय युवकांची वाढती व्यसनाधीनता ही काळजीची बाब आहे.

समानार्थी : युवक, युवा

सोलह से पैंतीस वर्ष तक की अवस्था का पुरुष।

भारतीय युवक पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में खोते चले जा रहे हैं।
जवान, तरुण, तलुन, मुटियार, युवक, युवा, वयोधा

A young person (especially a young man or boy).

spring chicken, young person, younker, youth

तरुण (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / अवस्थादर्शक
    विशेषण / संबंधदर्शक

अर्थ : तारुण्यात असलेला.

उदाहरणे : तिची दोन्ही तरूण मुले अमेरिकेत राहतात.

समानार्थी : जवान, तरणा

सोलह से पैंतीस वर्ष तक की अवस्था का।

उसके दो जवान लड़के अमेरिका में रहते हैं।
अपोगंड, अबाल, जवान, तरुण, युवन्यु, युवा, वयोधा