सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील देव शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

देव (नाम)

१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / बोध
    नाम / निर्जीव / अमूर्त / मनोवैज्ञानिक लक्षण

अर्थ : निसर्गावर सत्ता असणारी आणि त्याचे व्यवहार नियंत्रित करणारी धर्मग्रंथांद्वारे मान्य अशी सर्वोच्च सत्ता.

उदाहरणे : ईश्वर सर्वव्यापी आहे.
देव सगळ्यांचे रक्षण करतो.

समानार्थी : ईश, ईश्वर, दैवत, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभू, बाप्पा, भगवंत, भगवान

धर्मग्रंथों द्वारा मान्य वह सर्वोच्च सत्ता जिसे सृष्टि का स्वामी माना जाता है।

ईश्वर सर्वव्यापी है।
ईश्वर हम सबके रक्षक हैं।
अंतर्ज्योति, अंतर्यामी, अखिलात्मा, अखिलेश, अखिलेश्वर, अधिपुरुष, अन्तर्ज्योति, अन्तर्यामी, अर्य, अर्य्य, अविनश्वर, अव्यय, अशरीर, आदिकर्ता, आदिकर्त्ता, आदिकारण, इलाही, इश्व, इसर, ईश, ईशान, ईश्वर, ईस, ईसर, ऊपरवाला, करतार, करुण, कर्ता, कर्ता धर्ता, कर्ता-धर्ता, कर्ताधर्ता, कर्तार, कर्त्ता, क़िबला-आलम, क़िबलाआलम, कामद, किबला-आलम, किबलाआलम, ख़ालिक़, खालिक, चिंतामणि, चिदाकाश, चिन्तामणि, चिन्मय, जगत्सेतु, जगदाधार, जगदानंद, जगदीश, जगदीश्वर, जगद्योनि, जगन्नाथ, जगन्नियंता, जगन्नियन्ता, जगन्निवास, जाने-जहाँ, जाने-जाँ, जीवेश, जोग, ठाकुर, ठाकुरजी, तमोनुद, तोयात्मा, त्रयीमय, त्रिपाद, त्रिलोकपति, त्रिलोकी, त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकेश, दई, दहराकाश, दीन-बन्धु, दीनबंधु, दीनबन्धु, दीनानाथ, देवेश, नाथ, नित्यमुक्त, परमपिता, परमात्मा, परमानंद, परमानन्द, परमेश्वर, प्रधानात्मा, प्रभु, भगवत्, भगवान, भगवान्, भवधरण, भवेश, मंगलालय, योग, योजन, वरेश, वासु, विधाता, विभु, विश्वंभर, विश्वधाम, विश्वनाथ, विश्वपति, विश्वपा, विश्वभर्ता, विश्वभाव, विश्वभावन, विश्वभुज, विश्वम्भर, विश्वात्मा, वैश्वानर, शून्य, सतगुरु, सद्गुरु, साँई, सांई

The supernatural being conceived as the perfect and omnipotent and omniscient originator and ruler of the universe. The object of worship in monotheistic religions.

god, supreme being
२. नाम / सजीव / प्राणी / काल्पनिक प्राणी

अर्थ : स्वर्गात राहणारे इंद्रादी दिव्य पुरुष.

उदाहरणे : देवांनी आपल्या रक्षणासाठी शिवाची आळवणी केली

समानार्थी : देवता, सुर

Any supernatural being worshipped as controlling some part of the world or some aspect of life or who is the personification of a force.

deity, divinity, god, immortal
३. नाम / निर्जीव / वस्तू

अर्थ : पूज्य वस्तू.

उदाहरणे : पैसा हा त्याचे दैवत आहे.

समानार्थी : दैवत

अत्यंत पूज्य वस्तु या वह जिसकी पूजा की जाती हो, जो आदर्श हो या जिसका अनुगमन किया जाता हो।

आज पैसा ही ईश्वर बन गया है।
ईश्वर, भगवान, भगवान्
४. नाम / निर्जीव / वस्तू / मानवनिर्मित

अर्थ : विधिपूर्वक प्रतिष्ठापना केलेली दगड, धातू इत्यादिकांची देवाची मूर्ती.

उदाहरणे : देवापुढे नैवेद्य ठेव.

विधिपूर्वक प्रतिष्ठित पत्थर, धातु आदि की मूर्ति।

भगवान को नैवेद्य अर्पण कीजिए।
ईश्वर, भगवान, भगवान्
५. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : जो इतरांना देवासमान वाटतो तो.

उदाहरणे : माझ्याकरिता तू देव आहेस.

समानार्थी : ईश्वर, परमेश्वर, भगवान

वह व्यक्ति जो अपनी अच्छाइयों के कारण दूसरों को भगवान जैसा लगे।

गाँधीजी मेरे लिए भगवान हैं।
ईश्वर, भगवान, भगवान्

A man of such superior qualities that he seems like a deity to other people.

He was a god among men.
god