सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील नाणावलेला शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.
१. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : प्रसिद्धी मिळालेली व्यक्ती.

उदाहरणे : विद्याधरांती गणती नावाजलेल्यांमध्ये होते.

समानार्थी : ख्यात, ख्यातनाम व्यक्ती, नामांकित, नावाजलेला, प्रख्यात व्यक्ती, प्रसिद्ध व्यक्ती, मशहूर व्यक्ती, विख्यात व्यक्ती

नाणावलेला (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : ज्याला कीर्ती लाभली आहे असा.

उदाहरणे : लता मंगेशकर एक प्रसिद्ध गायिका आहे.

समानार्थी : ख्यात, ख्यातनाम, नामवंत, नामांकित, नावाजलेला, प्रख्यात, प्रसिद्ध, बडा, विख्यात, सुप्रसिद्ध, सुविख्यात

Widely known and esteemed.

A famous actor.
A celebrated musician.
A famed scientist.
An illustrious judge.
A notable historian.
A renowned painter.
celebrated, famed, famous, far-famed, illustrious, notable, noted, renowned