सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील निमित्त शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

निमित्त (नाम)

१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / गुणधर्म

अर्थ : ज्यामुळे कार्य घडून येते ते.

उदाहरणे : अग्नी हे धुराचे कारण आहे.

समानार्थी : कारण, निमित्य, सबब

वह जिसके प्रभाव से या फलस्वरूप कोई काम हो।

इस झगड़े का कारण क्या है।
धुएँ का निमित्त आग है।
आप इसी बहाने हमारे घर तो आए।
अपदेश, अर्थ, इल्लत, कारक, कारण, जड़, जरिआ, जरिया, जरीआ, जरीया, ज़रिआ, ज़रिया, ज़रीआ, ज़रीया, निमित्त, बहाना, बाइस, भव, मूल, युक्ति, वजह, सबब, हेतु

Anything that contributes causally to a result.

A number of factors determined the outcome.
factor
२. नाम / निर्जीव / अमूर्त / काम / संप्रेषण

अर्थ : आपल्या उद्दीष्टपूर्तीसाठी सांगितलेली खोटी सबब.

उदाहरणे : तो आजारी असल्याचा बहाणा करून घरी राहिला
त्याने मैत्रीच्या मिषाने बोलावून विश्वासघात केला.

समानार्थी : ढोंग, नाटक, बतावणी, बहाणा, मिष, सोंग

अपना बचाव करने या कोई उद्देश्य सिद्ध करने के लिए कही हुई झूठी बात।

वह सरदर्द का बहाना बनाकर विद्यालय नहीं गया।
अपदेश, केवा, धंधला, बहाना, बात, मिस, हीला

A defense of some offensive behavior or some failure to keep a promise etc..

He kept finding excuses to stay.
Every day he had a new alibi for not getting a job.
His transparent self-justification was unacceptable.
alibi, exculpation, excuse, self-justification