सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील निराधार शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

निराधार (नाम)

१. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : ज्याचे पालनपोषण करणारे कोणीही नाही अशी व्यक्ती.

उदाहरणे : नेहमी निराश्रितांना मदत केली पाहिजे.

समानार्थी : अनाथ, असहाय, निराश्रित, पोरका, बेवारशी

वह जिसका कोई सहारा न हो।

हमें असहायों की सहायता करनी चाहिए।
अनाश्रय, अनाश्रित, असहाय, निःसहाय, निराश्रय, निराश्रित, निस्सहाय

निराधार (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : ज्याचे पालनपोषण करणारे कोणीही नाही असा.

उदाहरणे : आईवडिलांचे अपघाती निधन झाल्यामुळे तो पोरका झाला

समानार्थी : अनाथ, असहाय, निराश्रित, पोरका, बेवारशी

जिसका कोई पालन-पोषण करनेवाला न हो।

श्याम ने अपना सारा जीवन अनाथ बच्चों की परवरिश में बिता दिया।
अनाथ, छेमंड, टूगर, निगोड़ा नाथा, बेकस, बैतला, मुरहा, यतीम, ला-वारिस, लावारिस
२. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : कोणाचेही साहाय्य नसलेला.

उदाहरणे : असहाय माणसाला आधार देणे हे माझे कर्तव्य आहे

समानार्थी : अगतिक, असहाय

Lacking help.

unassisted
३. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : कोणताही पुरावा नसलेला.

उदाहरणे : त्याने माझ्यावर केलेले आरोप निराधार आहेत.

समानार्थी : पोकळ

जिसमें कोई सच्चाई या यथार्थता न हो या जो प्रमाणों से सिद्ध न किया जा सके।

न्यायालय में उसके द्वारा दिया गया बयान निराधार है।
अनाधार, अप्रामाणिक, आधाररहित, आधारहीन, तथ्यहीन, निराधार, निर्मूल, बे-बुनियाद, बेबुनियाद, यथार्थहीन, सारहीन

Without a basis in reason or fact.

Baseless gossip.
The allegations proved groundless.
Idle fears.
Unfounded suspicions.
Unwarranted jealousy.
baseless, groundless, idle, unfounded, unwarranted, wild
४. विशेषण / वर्णनात्मक / अवस्थादर्शक
    विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : ज्याला कोणाचाही आधार अथवा आश्रय नाही असा.

उदाहरणे : ही संस्था निराधार मुलांना घरे मिळवून देते.

समानार्थी : अनाथ, असहाय्य, निराश्रित

जो बिना अवलंब या सहारे का हो।

अमरबेल अनवलंब जीवित नहीं रह सकती।
अनवलंब, अनवलम्ब, निरवलंब, निरवलम्ब, निराश्रय, निराश्रिय, बेआश्रय, बेसहारा
५. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : ज्याचा किंवा ज्याला काही आधार नाही असा.

उदाहरणे : त्याच्या निराधार शंकेचे कोणीच निरसन केले नाही.

जिसका कोई आधार न हो या बिना आधार का।

निराधार गुब्बारा हवा में ऊपर की ओर उड़ने लगा।
अनवलंबित, अनवलम्बित, अनाधार, आधाररहित, आधारहीन, आलंबनहीन, आलम्बनहीन, निरवलंब, निरवलम्ब, निराधार, निरालंब, निरालम्ब, बे-बुनियाद, बेबुनियाद

Without a basis in reason or fact.

Baseless gossip.
The allegations proved groundless.
Idle fears.
Unfounded suspicions.
Unwarranted jealousy.
baseless, groundless, idle, unfounded, unwarranted, wild