सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील पक्षी शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

पक्षी (नाम)

१. नाम / सजीव / प्राणी / पक्षी
    नाम / सामान्यनाम

अर्थ : पंख,चोच असलेले उष्ण रक्ताचे अंडज,द्विपाद सजीव.

उदाहरणे : भरतपूरच्या अभयारण्यात निरनिराळ्या जातीचे पक्षी आहेत

समानार्थी : खग, पाखरू, विहंग, विहंगम, विहग

Warm-blooded egg-laying vertebrates characterized by feathers and forelimbs modified as wings.

bird

पक्षी (विशेषण)

१. विशेषण / संबंधदर्शक

अर्थ : पक्षीसंबंधी.

उदाहरणे : त्याला पक्षी अध्ययनात आवड आहे.

पक्षी संबंधी या पक्षी का।

वह पक्षीय अध्ययन में रुचि लेता है।
खगीय, पक्षी संबंधी, पक्षीय, विहंगी, विहंगीय, शाकुन

Pertaining to or characteristic of birds.

avian