सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील पिळणे शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

पिळणे (नाम)

१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / काम

अर्थ : विणणे अथवा पिळणे ह्याची क्रिया अथवा भाव.

उदाहरणे : तिच्या हातमोजे विणण्यामुळे आजोबांना आनंद झाला.

समानार्थी : विणणे

बटने की क्रिया या भाव।

रामू काका रस्सी की बटाई कर रहे हैं।
बटन, बटाई

पिळणे (क्रियापद)

१. क्रियापद / क्रियावाचक

अर्थ : एकदम किंवा हिसका देऊन वळवणे.

उदाहरणे : मास्तरांनी मस्तीखोर मुलाचे कान पिरगळले

समानार्थी : पिरगळणे, मुरडणे

घुमाव या बल देना।

अध्यापक जी ने गलती करने पर नीरज का कान मरोड़ा।
अमेठना, उमेठना, उमेड़ना, ऐंठना, घुमाना, मरोड़ना

Turn like a screw.

screw
२. क्रियापद / क्रियावाचक

अर्थ : ओल्या कापडाला पीळ देऊन त्यातले पाणी काढणे.

उदाहरणे : मी चादर पिळली

गीली वस्तु को दबाकर उसका तरल पदार्थ बाहर निकालना।

वह चद्दर निचोड़ रहा है।
गारना, निचोड़ना

Twist, squeeze, or compress in order to extract liquid.

Wring the towels.
wring
३. क्रियापद / क्रियावाचक

अर्थ : एखाद्या वस्तुतून रस काढण्यासाठी दाबणे.

उदाहरणे : ती आमरस काढण्यासाठी आंबे पिळत होती.

रसपूर्ण वस्तु को दबाकर उसका रस निकालना।

माँ अमावट बनाने के लिए पके आमों को निचोड़ रही है।
गारना, निचोड़ना

Twist, squeeze, or compress in order to extract liquid.

Wring the towels.
wring
४. क्रियापद / अवस्थावाचक / भौतिक अवस्थावाचक

अर्थ : एखाद्या वस्तुच्या खाली शरीराचा एखादा अवयव दबला जाणे.

उदाहरणे : माझे बोट दारात चेंबटले.

समानार्थी : चिरडणे, चेंगरणे, चेंबटणे, चेपणे, चेमटणे, चेमणे, दाबणे

किसी वस्तु पर दबाव पड़ना।

मेरी उँगली किवाड़ में दब गई।
चँपना, चपना, दबना

Place between two surfaces and apply weight or pressure.

Pressed flowers.
press
५. क्रियापद / घडणे

अर्थ : दाबणे इत्यादीमुळे रसदार किंवा ओल्या वस्तूतील द्रव वेगळे होणे.

उदाहरणे : सर्व ओले धोतर पिळले गेले.

दबने आदि के कारण रसदार या गीली वस्तु के द्रव का अलग होना।

सभी गीली धोतियाँ निचुड़ गईं।
गरना, निचुड़ना