सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील पुरुषत्व शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.
१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / गुणवैशिष्ट्य

अर्थ : पुरुषाचा भाव किंवा गुण किंवा ज्यामुळे एखादा पुरुष प्रजोत्पादन करू शकतो ते गुण.

उदाहरणे : त्याच्यात पुरुषत्वाची कमतरता आहे.

पुरुष का भाव या गुण या वह गुण जिसके कारण कोई पुरुष संतानोत्पत्ति कर सकता हो।

उसमें पुरुषत्व की कमी है।
पुंसकता, पुंसता, पुंसत्व, पुंस्त्व, पुरुषता, पुरुषत्व, पौरुष, पौरुष्य, मर्दानगी

The masculine property of being capable of copulation and procreation.

virility