सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील बकासुर शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

बकासुर (नाम)

१. नाम / सजीव / प्राणी / पौराणिक व्यक्तिरेखा

अर्थ : कृष्णाच्या हातून मारला गेलेला एक असुर.

उदाहरणे : कंसाने कृष्णाला मारण्यासाठी बकासुराला पाठवले.

समानार्थी : बक

एक असुर जिसे कृष्ण ने मारा था।

बकासुर पूतना का भाई था।
बक, बकासुर, वक, वकासुर
२. नाम / सजीव / प्राणी / पौराणिक व्यक्तिरेखा

अर्थ : एक दैत्य ज्याचा भीमाने वध केला होता.

उदाहरणे : बकासुर रोज एकचक्रा नगरीतील एक व्यक्तीचे देखील भक्षण करीत होता.

समानार्थी : बक

एक दैत्य जिसे भीम ने मारा था।

बकासुर प्रतिदिन एकचक्रा नगरी के एक व्यक्ति का भी भक्षण करता था।
बक, बकासुर, वक, वकासुर