सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील बगळा शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

बगळा (नाम)

१. नाम / सजीव / प्राणी / पक्षी

अर्थ : मान, पाय आणि बोटे लांब व सडपातळ असणारा, खंजिरासारखी लांब, सरळ चोच असलेला एक पाणपक्षी.

उदाहरणे : बगळे सामान्यतः गट करून राहतात

लम्बी गर्दन और लम्बे पैरों वाला एक पक्षी।

बगुला मछली पकड़ने के लिए जल के किनारे बैठा हुआ है।
कंक, जलरंक, जलरंज, तीर्थसेवी, निशैत, बक, बकुला, बग, बगला, बगुला, बलाक, मीनघाती, मेघानंद, मेघानन्द, वक, विषकंठिका, शिखी

Any of various usually white herons having long plumes during breeding season.

egret
२. नाम / सजीव / प्राणी / पक्षी

अर्थ : बगळ्याचा एक प्रकार.

उदाहरणे : देव कोहकाळ जलाशयाच्या कडेला राहतो.

समानार्थी : ढोक, देव कोहकाळ

३. नाम / सजीव / प्राणी / पक्षी

अर्थ : लहान बगळ्याएवढा, धूसर निळ्या रंगाचा, बगळ्याचा एक प्रकार.

उदाहरणे : समुद्र ढोकरीच्या गळ्यावर पांढरा डाग असतो.

समानार्थी : कोक म्हातारी, कोकई, कोकी, चंडी, बग, लोण बगळा, समुद्र ढोकरी