सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील बाण शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

बाण (नाम)

१. नाम / निर्जीव / वस्तू / मानवनिर्मित
    नाम / विशेषनाम

अर्थ : धनुष्याच्या साहाय्याने सोडले जाणारे, एका टोकाशी पाते असलेले लांब शस्त्र.

उदाहरणे : दशरथाचा बाण लागून श्रावण बाळ घायाळ झाला.

समानार्थी : तीर, विशिख, शर, सायक

धातु आदि का बना वह पतला लम्बा हथियार जो धनुष द्वारा चलाया जाता है।

बाण लगते ही पक्षी तड़फड़ाने लगा।
आशुग, इशिका, इशीका, इषीका, इषु, इष्य, ईषु, कांड, काण्ड, खग, चित्रपुंख, तीर, पत्रवाह, पीलु, पुंडरीक, पुण्डरीक, पुष्कर, प्राणशोषण, बाण, बान, मार्गन, वाण, विशिख, विहंग, विहग, शर, शायक, शिखंडी, शिखण्डी, शिखी, सलाक, सायक

A projectile with a straight thin shaft and an arrowhead on one end and stabilizing vanes on the other. Intended to be shot from a bow.

arrow
२. नाम / निर्जीव / वस्तू / मानवनिर्मित

अर्थ : कागदी नळीत दारू भरून काठी बांधून तयार केलेला, आकाशात जाऊन फुटणारा फटाका.

उदाहरणे : दिवाळीच्या दिवशी आम्ही बाण सोडले.

एक प्रकार का पटाखा जो आकाश में जाकर फूटता है।

दीवाली के दिन हमलोगों ने रॉकेट भी छोड़े।
राकेट, रॉकेट

Sends a firework display high into the sky.

rocket, skyrocket
३. नाम / सजीव / प्राणी / पौराणिक व्यक्तिरेखा

अर्थ : इक्ष्वाकु वंशातील एक राजा जे श्रीरामचे पूर्वज होते.

उदाहरणे : बाण हे विकुक्षिचे पुत्र होते.

इक्ष्वाकु वंश के एक राजा जो राम के पूर्वज थे।

बाण विकुक्षि के पुत्र थे।
बाण

An imaginary being of myth or fable.

mythical being