पृष्ठाचा पत्ता कॉपी करा ट्विटर वर सामायिक करा व्हाट्सएप वर सामायिक करा फेसबुक वर सामायिक करा
गूगल प्ले वर जा
मराठी शब्दकोषातील बुरशी शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

बुरशी   नाम

१. नाम / सजीव / वनस्पती

अर्थ : दमटपणामुळे पदार्थांवर उगवणारी एक प्रजीवी वनस्पती.

उदाहरणे : पावसाळ्यात चामड्याच्या जोड्यावर बुरशी आली

समानार्थी : कवक

सड़े हुए खाद्य पदार्थ आदि पर उगनेवाली एक वनस्पति।

बरसात में फफूँद की भरमार हो जाती है।
फफूँद, फफूँदी, फफूंद, फफूंदी, भुकड़ी

A fungus that produces a superficial growth on various kinds of damp or decaying organic matter.

mold, mould
२. नाम / निर्जीव / वस्तू / नैसर्गिक वस्तू

अर्थ : दातावर जमलेला मळ.

उदाहरणे : किटण स्वच्छ करण्यासाठी तो दंत वैद्याकडे गेला.

समानार्थी : किटण

दाँतों पर जमी हुई मैल।

दंत-मल निकलवाने के लिए वह डाक्टर के पास गया।
टार्टर, दंत मल, दंत-मल, दंतमल, दाँत की मैल

चौपाल

म्हण भाषा जिवंत आणि मनोरंजक बनवतात. मराठी भाषेतील म्हण इथे उपलब्ध आहेत.