सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील भक्त शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

भक्त (नाम)

१. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : ईश्वराची भक्ती करणारा.

उदाहरणे : नामदेव विठ्ठलाचा भक्त होता

समानार्थी : उपासक

वह जो ईश्वर या देवता आदि की भक्ति करता है।

वह हनुमानजी का भक्त है।
उपासक, पुजारी, पुजेरी, प्रणत, भक्त, भगत, साधक, सेवक

One bound by vows to a religion or life of worship or service.

Monasteries of votaries.
votary
२. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : एखाद्यास देवासमान मानून त्याची भक्ती करणारी व्यक्ती.

उदाहरणे : तो गांधीजींचा भक्त आहे.

समानार्थी : उपासक, पुजारी

किसी को देवतुल्य मानकर उसकी भक्ति करनेवाला या उसका परम महत्त्व माननेवाला व्यक्ति।

वह गांधीजी का भक्त है।
गाँधीजी अहिंसा के पुजारी थे।
उपासक, पुजारी, पुजेरी, भक्त

An ardent follower and admirer.

buff, devotee, fan, lover
३. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : पूजा करणारी व्यक्ती.

उदाहरणे : देवाचा खरा भक्त संसाराच्या बंधनातून मुक्त होतो.

समानार्थी : उपासक