सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील भोगणे शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

भोगणे (क्रियापद)

१. क्रियापद / अवस्थावाचक

अर्थ : सुखदुःख सोसणे.

उदाहरणे : प्रत्येक मनुष्य आपल्या कर्माचे फळ इथेच भोगतो

दुख आदि सहना।

वह अपने किए की सजा भोग रहा है।
पाना, भुगतना, भोगना
२. क्रियापद / अवस्थावाचक
    क्रियापद / घडणे

अर्थ : सुख-दुःख आदि अनुभवणे.

उदाहरणे : प्रत्येकाला आपल्या कर्माची फळे भोगावी लागतात.

समानार्थी : अनुभवणे, उपभोगणे, सहन करणे, सोसणे