सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील भोगी शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

भोगी (नाम)

१. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : अधिक कामवासना असलेली व्यक्ती.

उदाहरणे : कामुकाला कामवासनेशिवाय काहीही दिसत नाही.

समानार्थी : कामुक, लंपट, विलासी

काम वासना में अत्यधिक लिप्त रहने वाला व्यक्ति।

कामुक को जीवन का सुख काम वासना में ही दिखाई पड़ता है।
अनुक, इश्क-बाज, इश्कबाज, इश्क़-बाज़, इश्क़बाज़, कामकूट, कामी, कामुक, नागरीट, नागवीट, भोगी, मधुकर, रंगरसिया, रङ्गरसिया, लंपट, लम्पट, विलासी, विषयी, शोहदा

भोगी (विशेषण)

१. विशेषण / संबंधदर्शक

अर्थ : ज्याने भोगले आहे अथवा भोगणारा.

उदाहरणे : आजकाल रेल्वे आरक्षण मिळणे किती कठीण आहे हे फक्त भोगणारा व्यक्तीच जाणू शकतो.

समानार्थी : भोक्ता, भोगणारा

जो भोग चुका हो या भुगतने वाला।

आजकल रेल में आरक्षण मिलना कितना मुश्किल है यह कोई भुक्तभोगी व्यक्ति ही जान सकता है।
भुक्तभोगी, भोगी

Having experience. Having knowledge or skill from observation or participation.

experienced, experient
२. नाम / सजीव / प्राणी

अर्थ : पंचेद्रियांना आनंद वाटेल अशा गोष्टींमध्ये रस घेणारा.

उदाहरणे : रसिक माणूस जेव्हा असंयमित होतो तेव्हा तो रोगी होतो.

समानार्थी : रसिक, विलासी

विषय आदि का भोग करने वाला या भोग में लगा हुआ।

भोगी व्यक्ति जब असंयमित हो जाता है तो वह रोगी हो जाता है।
इंद्रियाराम, इंद्रियारामी, इन्द्रियाराम, इन्द्रियारामी, भोगी, विषयासक्त