सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील मंचक शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

मंचक (नाम)

१. नाम / निर्जीव / ठिकाण / प्रत्यक्षातील ठिकाण
    नाम / निर्जीव / वस्तू / मानवनिर्मित

अर्थ : जिथे व्यक्ती आपल्या विचारांची अभिव्यक्ती अनेक रुपात करतो ती उंच जागा.

उदाहरणे : मंचावर उभ्याअसलेल्या मुलाचे भाषण ऐकून मी स्तब्ध झालो.

समानार्थी : मंच, स्टेज

वह ऊँचा मंडप या स्थान जिस पर बैठकर या खड़े होकर सर्वसाधारण के सामने कोई कार्य किया जाए या कुछ कहा जाए।

नेताजी मंच पर आसीन थे।
मंच, मचान, स्टेज

A large platform on which people can stand and can be seen by an audience.

He clambered up onto the stage and got the actors to help him into the box.
stage
२. नाम / निर्जीव / वस्तू / मानवनिर्मित

अर्थ : जमिनीपासून वर निजण्याचे साधन.

उदाहरणे : परीकथांमध्ये उडणारे पलंग असतात

समानार्थी : पर्यंक, पलंग, माचा

एक प्रकार की बड़ी चारपाई।

माँ ने बच्चे को पलंग पर सुला दिया।
अवस्तार, पर्यंक, पलंग, पालिक, मँझा, मंझा, मेच

A piece of furniture that provides a place to sleep.

He sat on the edge of the bed.
The room had only a bed and chair.
bed
३. नाम / सजीव / प्राणी / पौराणिक व्यक्तिरेखा

अर्थ : एक असुर.

उदाहरणे : मंचकासुरचे वर्णन पुराणांत आढळते.

समानार्थी : मंचकासुर

एक असुर।

मंचकासुर का वर्णन पुराणों में मिलता है।
मंचक, मंचकासुर