सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील मनाजोगा शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

मनाजोगा (विशेषण)

१. विशेषण / संबंधदर्शक

अर्थ : मनाला वाटेल तसा.

उदाहरणे : प्रत्येकाला मनमाना कारभार करण्याची इच्छा असते.

समानार्थी : मनमाना

Based on or subject to individual discretion or preference or sometimes impulse or caprice.

An arbitrary decision.
The arbitrary rule of a dictator.
An arbitrary penalty.
Of arbitrary size and shape.
An arbitrary choice.
Arbitrary division of the group into halves.
arbitrary