सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील माहात्म्य शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.
१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / मनोवैज्ञानिक लक्षण

अर्थ : एखाद्या गोष्टीचे महत्त्व वाढण्याचा भाव.

उदाहरणे : देशाचा गौरव देशवासींच्या हाती आहे.

समानार्थी : आन, गरिमा, गौरव, मर्यादा, महिमा, शान

किसी का महत्व बढ़ने की अवस्था या भाव।

देश का गौरव देशवासियों के हाथ में है।
आन, गरिमा, गौरव, मर्यादा, महात्म्य, महिमा, माहात्म्य, शान

The quality of being magnificent or splendid or grand.

For magnificence and personal service there is the Queen's hotel.
His `Hamlet' lacks the brilliance that one expects.
It is the university that gives the scene its stately splendor.
An imaginative mix of old-fashioned grandeur and colorful art.
Advertisers capitalize on the grandness and elegance it brings to their products.
brilliance, grandeur, grandness, magnificence, splendor, splendour
२. नाम / अवस्था
    नाम / निर्जीव / अमूर्त / गुणवैशिष्ट्य

अर्थ : महान असण्याची स्थिती.

उदाहरणे : त्यांची महत्ता त्यांच्या कार्याने सिद्ध होते.

समानार्थी : थोरपण, थोरपणा, थोरवी, महंतपण, महत्ता, महानता, महिमा, मोठेपण

The property possessed by something or someone of outstanding importance or eminence.

greatness, illustriousness