सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील मीटर शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

मीटर (नाम)

१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / परिमाण

अर्थ : लांबी मापण्याचे एक परिमाण.

उदाहरणे : सदर्‍यासाठी अडीच मीटर कापड लागेल.

लंबाई नापने की एक माप।

कुरता बनाने के लिए ढाई मीटर कपड़ा लगेगा।
मीटर

The basic unit of length adopted under the Systeme International d'Unites (approximately 1.094 yards).

m, meter, metre
२. नाम / निर्जीव / वस्तू / मानवनिर्मित

अर्थ : घर,कारखाना इत्यादीत होणारा वीजेचा खर्च मापण्याचे यंत्र.

उदाहरणे : मीटरमध्ये बिघाडकरून विजेची चोरी करणे अपराध आहे.

घरों या कारख़ानों आदि में खर्च होनेवाली बिजली नापने का यंत्र।

मेरे घर में दो मीटर लगे हैं।
बिजली मीटर, मीटर

A meter for measuring the amount of electric power used.

electric meter, power meter
३. नाम / निर्जीव / वस्तू / मानवनिर्मित

अर्थ : शासनातर्फे घरी येणारे पाणी मापण्याचे साधन.

उदाहरणे : हे मीटर खराब झाले आहे.

वह यंत्र जिससे घरों में आनेवाला पानी नापा जाता है।

टंकी का मीटर खराब हो गया है।
पानी मीटर, मीटर

Meter for measuring the quantity of water passing through a particular outlet.

water meter