सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील मुग्ध शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

मुग्ध (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / अवस्थादर्शक

अर्थ : मोहात वा भ्रमात पडलेला.

उदाहरणे : ईश्वराचे मोहिनीरूप बघून नारद मोहित झाले.

समानार्थी : मोहित

मोह या भ्रम में पड़ा हुआ।

भगवान का मोहिनी रूप देखकर नारद मोहित हो गए।
अभिमूर्छित, परिप्त, मुग्ध, मोहित, वशीकृत, वशीभूत

Having your attention fixated as though by a spell.

fascinated, hypnotised, hypnotized, mesmerised, mesmerized, spell-bound, spellbound, transfixed