सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील मोहक शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

मोहक (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : चित्त रमवणारा.

उदाहरणे : आकर्षक राहणीमुळे सर्वांचे लक्ष त्याच्याकडे जात होते

समानार्थी : आकर्षक, गोंडस, चित्ताकर्षक, मनमोहक

Pleasing to the eye or mind especially through beauty or charm.

A remarkably attractive young man.
An attractive personality.
Attractive clothes.
A book with attractive illustrations.
attractive
२. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : दिसायला सुंदर.

उदाहरणे : आज वातावरण खूप रमणीय आहे.

समानार्थी : आकर्षक, चित्ताकर्षक, मनमोहक, रमणीय

३. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : मोहात पाडणारा.

उदाहरणे : मी त्याचा मोहवणारा चेहरा विसरू शकत नाही.

समानार्थी : मोहवणारा

मोहने वाला।

उसकी मोहिनी सूरत मैं कभी नहीं भूल सकता।
मोहक, मोहनी, मोहिनी

Capturing interest as if by a spell.

Bewitching smile.
Roosevelt was a captivating speaker.
Enchanting music.
An enthralling book.
Antique papers of entrancing design.
A fascinating woman.
bewitching, captivating, enchanting, enthralling, entrancing, fascinating