सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील रागावणे शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

रागावणे (क्रियापद)

१. क्रियापद / क्रियावाचक / कृतिवाचक

अर्थ : केलेली चूक पुन्हा होऊ नये याकरता जोरात ओरडून बोलणे.

उदाहरणे : गृहपाठ करून आणला नाही म्हणून शिक्षक मनोजवर रागावले.

समानार्थी : फटकारणे, रागवणे, रागे भरणे

२. क्रियापद / क्रियावाचक / अभिव्यक्तिवाचक
    क्रियापद / घडणे
३. क्रियापद / अवस्थावाचक / मानसिक अवस्थावाचक

अर्थ : रागाने किंवा त्रस्त होऊन बोलणे.

उदाहरणे : कार्यालयात कारकून आला नाही हे पाहून साहेब चिडले.

समानार्थी : चिडणे, तणतणणे, त्रागा करणे

४. क्रियापद / क्रियावाचक / अभिव्यक्तिवाचक

अर्थ : दुःखी होऊन त्रागा करणे.

उदाहरणे : मुलाच्या वाईट वागण्याने कंटाळून आई मनातल्या मनात चिडत होती.

समानार्थी : कुढणे, खिजणे, चिडणे

दुखी होकर क्रोध करना।

बेटे के गलत रवैये से तंग आकर माँ मन ही मन खीझती थी।
कुढ़ना, खिजना, खिजलाना, खिझना, खिसिआना, खिसियाना, खीजना, खीझना, झुँझलाना

Feel extreme irritation or anger.

He was chafing at her suggestion that he stay at home while she went on a vacation.
chafe

रागावणे (नाम)

१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / काम / शारीरिक कार्य

अर्थ : एखाद्याला दम देऊन रागावण्याची क्रिया.

उदाहरणे : घरच्यांच्या रागवण्याला कंटाळून मोहन घर सोडून पळून गेला.

समानार्थी : ओरडा, राग

डाँटने या डपटने की क्रिया या भाव।

घरवालों की डाँट से परेशान होकर मोहन घर छोड़कर भाग गया।
अवक्षेपण, खरी -खोटी, खरीखोटी, घुड़की, डपट, डाँट, डाँट डपट, डाँट-डपट, डाँटडपट, डाँटना-डपटना, ताड़न, ताड़ना, प्रताड़न, प्रताड़ना, फटकार, लताड़, लथाड़