सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील लढवय्या शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

लढवय्या (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : झुंज देणारा.

उदाहरणे : झुंझार योद्धा रणांगणावर धारातीर्थी पडला.

समानार्थी : जुंजार, जुंझार, झुंजार, झुंझार, युद्धकुशल, शूर

जो पलायनशील न हो,जूझने वाला।

जुझारू योद्धा युद्धभूमि में शहीद हो गया।
अपलायनशील, जुझाऊ, जुझार, जुझारू, डटने वाला

(of persons) befitting a warrior.

A military bearing.
martial, soldierlike, soldierly, warriorlike

लढवय्या (नाम)

१. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : लढाई करणारी व्यक्ती.

उदाहरणे : खरा योद्धा रणांगणात पाठ दाखवत नाही

समानार्थी : झुंजार, योद्धा, वीर

Someone engaged in or experienced in warfare.

warrior