सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील लावणे शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

लावणे (क्रियापद)

१. क्रियापद / क्रियावाचक / हालचालवाचक

अर्थ : विस्फोटक पदार्थाचा स्फोट करणे.

उदाहरणे : दिवाळीच्या दिवशी आम्ही खूप फटाके उडवले

समानार्थी : उडवणे, फोडणे, वाजवणे

किसी विस्फोटक वस्तु आदि को गति में लाना या सक्रिय कर देना।

दीपावली के दिन लोग पटाखे फोड़ते हैं।
छोड़ना, फोड़ना

Cause to burst with a violent release of energy.

We exploded the nuclear bomb.
blow up, detonate, explode, set off
२. क्रियापद / इच्छादर्शक
    क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : एखाद्या प्रकारचे कार्य किंवा व्यवहार आरंभ करणे.

उदाहरणे : तो भावाभावांत भांडण लावतो.

किसी प्रकार का कार्य या व्यवहार आरंभ करना।

वह भाई-भाई में झगड़ा लगाता है।
पुराने छात्रों ने नए छात्रों को सिगरेट पीने की आदत लगाई।
लगाना
३. क्रियापद / क्रियावाचक

अर्थ : एखाद्या प्रक्रियेत लागणे.

उदाहरणे : घरी फोन लाव.

* व्यवस्था या प्रबन्ध करना या प्रक्रिया में लाना।

बाजी लगाइए।
घर पर फोन लगाइए।
लगाना

To arrange for.

Place a phone call.
Place a bet.
place
४. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : चष्मा इत्यादी धारण करणे.

उदाहरणे : हल्ली लहान-लहान मुलेदेखील चष्मा लावतात.

चश्मा आदि धारण करना।

आजकल छोटे-छोटे बच्चे चश्मा लगाते हैं।
धारण करना, लगाना

Be dressed in.

She was wearing yellow that day.
have on, wear
५. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : दार इत्यादि बंद करणे.

उदाहरणे : त्याने आत जाताना दार लावून टाकले
लावले.

दरवाज़ा आदि बंद करना।

उसने भीतर जाते हुए दरवाज़ा उढ़का दिया।
उठँगाना, उठंगाना, उढ़काना, उढ़ुकाना, भिड़ाना, भीड़ना
६. क्रियापद / अवस्थावाचक

अर्थ : शिजण्यासाठी चुलीवर वा गॅसवर ठेवणे.

उदाहरणे : गॅसवर डाळ ठेवली आहे.
भात लावला आहे.

समानार्थी : ठेवणे

पकने के लिए चूल्हे पर रखा जाना।

अभी चूल्हे पर दाल चढ़ी है।
चढ़ना
७. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : एखाद्या ठिकाणी वाहन थांबवणे.

उदाहरणे : वाहन चालकाने गाडी मैदानात लावली.

किसी जगह पहुँचाना।

ड्राइवर ने गाड़ी को बस स्टैंड पर लगा दिया।
लगाना
८. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : एखादे विशिष्ट कार्य नेमून देणे.

उदाहरणे : त्याने शेतात चार माणसे कामाला ठेवली.

समानार्थी : ठेवणे, नेमणे

कार्य में संलग्न करना।

एक एकड़ खेत की फसल काटने के लिए किसान ने पाँच आदमियों को लगाया।
प्रवृत्त करना, लगाना

Hire for work or assistance.

Engage aid, help, services, or support.
engage, enlist
९. क्रियापद / क्रियावाचक / उपभोगसूचक

अर्थ : विशिष्ट मात्रेत एखादी वस्तू रोज येईल अशी व्यवस्था करणे.

उदाहरणे : आम्ही वालणाचे दूध लावले आहे.

ऐसी व्यवस्था करना जिसमें एक निश्चित समय पर एक निश्चित मात्रा में कोई वस्तु धन आदि के बदले प्राप्त हो।

मैंने दो किलो दूध बाँधा है।
बाँधना, बांधना
१०. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : रोप इत्यादींचे रोपण करणे.

उदाहरणे : माळ्याने बागेत गुलाबांची कलमे लावली.

समानार्थी : रोपण करणे, लागवड करणे

११. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : शिजवण्यासाठी विस्तवावर ठेवणे.

उदाहरणे : आईने कूकर लावला.

पकने के लिए आँच पर रखना।

भात बनाने के लिए उसने चूल्हे पर कुकर चढ़ाया।
चढ़ाना
१२. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : व्यवस्थित, जागच्या जागी ठेवणे.

उदाहरणे : दुकानदाराने सामान नीट लावले.

समानार्थी : मांडणे

उचित स्थान पर अच्छे क्रम से इस प्रकार रखना कि देखने में अच्छा जान पड़े।

दुकानदार दुकान में सामानों को सजा रहा है।
जमाना, लगाना, व्यवस्थित करना, सँवारना, सजाना

Bring order and organization to.

Can you help me organize my files?.
coordinate, organise, organize
१३. क्रियापद / क्रियावाचक / हालचालवाचक

अर्थ : यंत्र इत्यादी सुरू करणे.

उदाहरणे : त्याने पंखा लावला.

समानार्थी : चालवणे, चालू करणे, सुरू करणे

१४. क्रियापद / प्रयोजक

अर्थ : रुजेल असे करणे.

उदाहरणे : वैज्ञानिकांनी कारल्याच्या बिया रुजवल्या.

समानार्थी : रुजवणे

१५. क्रियापद / क्रियावाचक / बदलवाचक

अर्थ : योग्य त्या सप्तकातील वा तालातील ध्वनी निर्माण करायला तयार करणे.

उदाहरणे : आधी तंबोरा नीट लाव.

समानार्थी : जुळवणे

१६. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : एखादे द्रावण एखाद्या वस्तूवर बसेल अशाप्रकारे लावणे.

उदाहरणे : दिवाळीत घराला रंग लावतात.

कोई घोल किसी वस्तु पर इस प्रकार लगाना कि वह उस पर बैठ या जम जाए।

दिवाली के समय घर को रंगों आदि से पोतते हैं।
पोतना

Cover (a surface) by smearing (a substance) over it.

Smear the wall with paint.
Daub the ceiling with plaster.
daub, smear
१७. क्रियापद / क्रियावाचक

अर्थ : एखाद्यावर काहीतरी लावणे.

उदाहरणे : पंचांनी त्या व्यक्तीवर दंड लावला.

किसी पर कुछ लगाना।

पंचों ने जुर्माना लगाया।
लगाना

लावणे (नाम)

१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / काम

अर्थ : एखादी वस्तू लावण्याची क्रिया.

उदाहरणे : दूरध्वनी लावण्यात जास्त वेळ लागणार नाही.

कोई वस्तु लगाने या अधिष्ठापित करने की क्रिया।

दूरभाष लगाने में अधिक समय नहीं लगेगा।
अधिष्ठापन, लगाना

The act of installing something (as equipment).

The telephone installation took only a few minutes.
installation, installing, installment, instalment