सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील वक्रता शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

वक्रता (नाम)

१. नाम / अवस्था

अर्थ : वाकडा असण्याची अवस्था किंवा भाव.

उदाहरणे : पायाचा वाकडेपणा सांधेदुखीमुळे वाढतो.

समानार्थी : तिरकेपणा, वाकडेपणा

टेढ़े होने की अवस्था या भाव।

कारीगर तार के टेढ़ेपन को दूर कर रहा है।
कज, टेढ़ाई, टेढ़ापन, तिरछापन, बाँक, बाँकपन, बांक, बांकपन, भंग, भङ्ग, वक्रता

The property possessed by the curving of a line or surface.

curvature, curve
२. नाम / भाग

अर्थ : एखादी वस्तू जेथे वळते ते ठिकाण.

उदाहरणे : तारेच्या वळणावर एक पाल आहे.

समानार्थी : बाक, वळण, वांकण

वह स्थान जहाँ से कोई वस्तु मुड़ती है।

तार के मोड़ पर एक छिपकली बैठी है।
अवारी, मोड़