सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील वनराज शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

वनराज (नाम)

१. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी

अर्थ : मार्जार वर्गातील एक मांसाहारी वन्य प्राणी, यातील नराच्या मानेवर दाट केस किंवा आयाळ असते.

उदाहरणे : गिरच्या जंगलात सिंह आहेत.
सिंह हा पशुश्रेष्ठ मानला जातो.

समानार्थी : केसरी, पंचानन, मृगराज, मृगेंद्र, सिंह, हरि

Large gregarious predatory feline of Africa and India having a tawny coat with a shaggy mane in the male.

king of beasts, lion, panthera leo
२. नाम / निर्जीव / वस्तू / खाद्य
    नाम / निर्जीव / वस्तू / नैसर्गिक वस्तू
    नाम / भाग

अर्थ : एक प्रकारचा आंबा.

उदाहरणे : बाजारात मला वनराज आंबा कुठेही मिळाला नाही.

समानार्थी : वनराज आंबा

३. नाम / सजीव / वनस्पती / झाड

अर्थ : वनराज आंब्याचे झाड.

उदाहरणे : वादळात वनराज आंब्याचे झाड उन्मळून पडले.

समानार्थी : वनराज आंबा