सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील वसंत ऋतू शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.
१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / वेळ / ऋतु

अर्थ : चैत्र आणि वैशाख या दोन मासांचा ऋतू.

उदाहरणे : वसंताचे आगमन झाले की झाडांना नवी पालवी फुटते.

समानार्थी : ऋतुपती, ऋतुराज, कुसुमाकर, माधवी, वसंत