सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील वाकडेपणा शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.
१. नाम / अवस्था

अर्थ : वाकडा असण्याची अवस्था किंवा भाव.

उदाहरणे : पायाचा वाकडेपणा सांधेदुखीमुळे वाढतो.

समानार्थी : तिरकेपणा, वक्रता

टेढ़े होने की अवस्था या भाव।

कारीगर तार के टेढ़ेपन को दूर कर रहा है।
कज, टेढ़ाई, टेढ़ापन, तिरछापन, बाँक, बाँकपन, बांक, बांकपन, भंग, भङ्ग, वक्रता

The property possessed by the curving of a line or surface.

curvature, curve
२. नाम / अवस्था

अर्थ : एखाद्याबद्दल मनात घर करून बसलेली अपकाराची तीव्र भावना.

उदाहरणे : त्याने माझ्याशी उगाचच वैर धरले

समानार्थी : अदावत, डाव, तेढ, दावा, दुशमनकी, दुशमनगरी, दुशमनगिरी, दुशमनी, दुश्मनी, वैमनस्य, वैर, वैरभाव, शत्रुत्व

The feeling of a hostile person.

He could no longer contain his hostility.
enmity, hostility, ill will