सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील विदेह शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

विदेह (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / आकारदर्शक

अर्थ : शरीर नसलेला.

उदाहरणे : अज्ञ लोक विदेह परमेश्वराला देहधारी मानतात

समानार्थी : अशरीर, देहरहित

Not having a material body.

Bodiless ghosts.
bodiless, discorporate, disembodied, unbodied, unembodied
२. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : शारीरिक नसलेला.

उदाहरणे : कबीराचा ईश्वर अशारीर आहे.

समानार्थी : अशारीर, देहरहित, निर्गुण