सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील विहंग शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

विहंग (नाम)

१. नाम / सजीव / प्राणी / पक्षी
    नाम / सामान्यनाम

अर्थ : पंख,चोच असलेले उष्ण रक्ताचे अंडज,द्विपाद सजीव.

उदाहरणे : भरतपूरच्या अभयारण्यात निरनिराळ्या जातीचे पक्षी आहेत

समानार्थी : खग, पक्षी, पाखरू, विहंगम, विहग

Warm-blooded egg-laying vertebrates characterized by feathers and forelimbs modified as wings.

bird