सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील वेचणे शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

वेचणे (क्रियापद)

१. क्रियापद / क्रियावाचक

अर्थ : चांगल्या किंवा कामाच्या गोष्टी वेगळ्या काढणे.

उदाहरणे : माझी आई जेवणासाठी तांदूळ निवडत होती

समानार्थी : निवडणे

समूह आदि में से चींज़ें अलग करना।

वह टोकरी में से अच्छे आम छाँट रहा है।
अलगाना, उछाँटना, चुनना, छाँटना, छांटना, बराना, बाँछना, बीनना

Pick out, select, or choose from a number of alternatives.

Take any one of these cards.
Choose a good husband for your daughter.
She selected a pair of shoes from among the dozen the salesgirl had shown her.
choose, pick out, select, take
२. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : छोटे-छोटे पदार्थ एक एक करून हाताने उचलणे.

उदाहरणे : ते सर्व ताज्या, टपोर्‍या, सुगंधी फुलांच्या कळ्या वेचत होते.

छोटी-छोटी वस्तुएँ एक-एक करके हाथ से उठाना।

माँ आँगन में बैठकर चावल में से कंकड़ आदि चुन रही है।
चुनना, बिनना, बीनना
३. क्रियापद / क्रियावाचक / उपभोगसूचक

अर्थ : पक्ष्यांचे चोचीने धान्याचा एक एक दाणा वेचून खाणे.

उदाहरणे : गच्चीवर कबुतर दाणे टिपत आहे.

समानार्थी : टिपणे

चिड़ियों का चोंच से दाना या चारा उठाकर खाना।

कबूतर छत के ऊपर दाना चुग रहे हैं।
चुगना, चुग्गा लेना

Eat by pecking at, like a bird.

peck, pick up