सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील सन्माननीय शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

सन्माननीय (विशेषण)

१. विशेषण / संबंधदर्शक

अर्थ : पूजा करण्यास योग्य.

उदाहरणे : आईवडील व गुरु पूजनीय असतात

समानार्थी : पूजार्ह, पूज्य, पूज्यनीय, वंद्य

२. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : मानाला पात्र असलेला.

उदाहरणे : रावसाहेब या गावांतील प्रतिष्ठित गृहस्थ आहेत.

समानार्थी : आदरणीय, प्रतिष्ठित, मातबर, मातब्बर, माननीय, संभावित

३. विशेषण / संबंधदर्शक

अर्थ : मान देण्यास योग्य.

उदाहरणे : आणीबाणीच्या काळात त्यांच्यासारख्या आदरणीय व्यक्तीलाही कारावास भोगावा लागला

समानार्थी : आदरणीय, आदरार्ह, माननीय, सन्मान्य

जो आदर करने के योग्य हो।

महात्मा गाँधी एक आदरणीय व्यक्ति थे।
माता-पिता ,गुरु और अतिथि हर हालत में आदरणीय होते हैं।
अभिजात, अर्य, अर्य्य, अर्ह्य, आदरणीय, आदर्य, माननीय, मान्य, समादरणीय, सम्माननीय, सम्मान्य