सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील सातभाई शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

सातभाई (नाम)

१. नाम / सजीव / प्राणी / पक्षी

अर्थ : तपकिरी रंगाचा एक पक्षी.

उदाहरणे : सातभाई समूह करून राहतात.

एक प्रकार का पक्षी।

सतभैया मैना की तरह होती है।
पेंग, पेंगा, पेंगिया, पेंगिया मैना, सतभइया, सतभैया
२. नाम / सजीव / प्राणी / पक्षी

अर्थ : आकाराने बुलबुल आणि मैना यांच्या दरम्यानचा, पिवळी चोच, पांढरी भुवई, डोक्याच्या बाजूला रुंद काळी पट्टी, मानेच्या दोन्ही बाजूला तांबूस, गळा, छाती आणि पोटाचा भाग पांढरा असलेला एक पक्षी.

उदाहरणे : सातभाईच्या मानेच्या मागच्या बाजूला तांबूस कडे असते.

समानार्थी : खापऱ्या चोर, धिंदला, भूरकोंबडी, मणितुण्ड सातबहिणी, मणितुण्ड सातभाई