सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील सोडविणे शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

सोडविणे (क्रियापद)

१. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : दुसर्‍याच्या ताब्यात असलेली आपली स्वतःची संपत्ती वगैरे सोडवून घेणे.

उदाहरणे : रामने सावकाराकडून आपल्या बायकोचे दागिने सोडवले.

समानार्थी : सोडवणे

दूसरे के अधिकार से अलग करना।

श्याम ने साहूकार के पास गिरवी रखे गहनों को छुड़ाया।
छुड़ाना, छोड़ाना

Relieve from.

Rid the house of pests.
disembarrass, free, rid
२. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : गरोदर बाईची मोकळीक होण्यास मदत करणे.

उदाहरणे : गावी सुईण गरोदर बाईला सोडवते.

समानार्थी : प्रसूती करवणे, प्रसूती करविणे, सोडवणे

३. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : एखाद्या बंधनातून एखाद्याला मुक्त करणे वा अडचणीतून एखाद्याला बाहेर काढणे.

उदाहरणे : समाजसेवकांनी त्यांना सावकारांच्या तावडीतून सोडवले.

समानार्थी : सुटका करणे, सोडवणे

४. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : एखाद्याची वाईट प्रवृत्ती वा सवय सोडवणे.

उदाहरणे : आईने मुलाच्या वाईट सवयी मोडण्यासाठी खूप प्रयत्न केला.

समानार्थी : मोडणे, सोडवणे

आदत आदि को दूर करना।

मैंने अपनी बेटी की अँगूठा चूसने की आदत को बड़ी मुश्किल से छुड़ाया।
छुड़ाना, छोड़ाना
५. क्रियापद / क्रियावाचक

अर्थ : एखाद्या गोष्टीतील समस्येला दूर करणे.

उदाहरणे : तो अडकलेल्या रशा सोडवत होता.

समानार्थी : सोडवणे

किसी वस्तु आदि की उलझन को दूर करना।

किसान उलझी हुई रस्सियों को सुलझा रहा है।
अनगाना, सुलझाना

Become or cause to become undone by separating the fibers or threads of.

Unravel the thread.
unknot, unpick, unravel, unscramble, untangle
६. क्रियापद / क्रियावाचक

अर्थ : एखाद्या त्रासातून, जंजाळातून किंवा बंधनातून सोडविणे.

उदाहरणे : तुम्ही मला ह्या कर्जातून मुक्त केले.

समानार्थी : मुक्त करणे, मुक्तता करणे, मोकळे करणे, सोडवणे