सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील स्वच्छ शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

स्वच्छ (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / अवस्थादर्शक

अर्थ : ढग नसलेला.

उदाहरणे : पावसाळ्याच्या दिवसात निरभ्र आकाश पाहून शेतकरी चिंताक्रांत झाले

समानार्थी : अभ्ररहित, निरभ्र

मेघ से रहित।

रात का समय था और स्वच्छ गगन में तारे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे।
अनभ्र, अनाकाश, अपघन, अमेघ, खुला, निरभ्र, मेघरहित, मेघहीन, साफ़, स्वच्छ

Free from clouds or mist or haze.

On a clear day.
clear
२. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : शंका किंवा संशय नसलेला.

उदाहरणे : कर्माप्रमाणेच फळ मिळते ही असंदिग्ध गोष्ट आहे

समानार्थी : असंदिग्ध, निःशंक, निःसंदिग्ध, निःसंदेह, निर्भ्रांत, साफ, स्पष्ट

जो संदिग्ध न हो।

यह असंदिग्ध व्यक्ति है, इस पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अविकल्प, असंदिग्ध, असन्दिग्ध, संदेहहीन, सन्देहहीन

Not suspected or believed likely.

Remained unsuspected as the head of the spy ring.
He was able to get into the building unspotted and unsuspected.
Unsuspected difficulties arose.
Unsuspected turnings in the road.
unsuspected
३. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : कोणत्याही प्रकारची धूसरता नसलेला.

उदाहरणे : या काचेवर स्पष्ट प्रतिमा मिळण्यासाठी नळकांडे खालीवर सरकवून फोकस नीट जुळवा.

समानार्थी : साफ, स्पष्ट

४. विशेषण / वर्णनात्मक / अवस्थादर्शक

अर्थ : ज्यात मळ वा दोष नाही असा.

उदाहरणे : त्याचे मन अगदी स्वच्छ आहे.

समानार्थी : चखोट, निकोप, निर्मल, निर्मळ, पवित्र, साफ

५. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : गाळ नसलेला.

उदाहरणे : सिंहगडावरच्या देवटाक्यात अगदी नितळ पाणी आहे.

समानार्थी : नितळ

(द्रव) जिसमें तलछट न हो।

हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए।
साफ़, स्वच्छ
६. विशेषण / वर्णनात्मक / अवस्थादर्शक

अर्थ : मेघ, धुके इत्यादींनी आच्छादित नसलेला.

उदाहरणे : सकाळपेक्षा संध्याकाळी आकाश स्वच्छ होते..

जो घटा, कोहरे आदि से आच्छादित न हो।

सुबह की अपेक्षा दोपहर को मौसम साफ़ था।
खुला, साफ, साफ़, स्वच्छ

Free from clouds or mist or haze.

On a clear day.
clear