सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील हजार शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

हजार (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / संख्यादर्शक

अर्थ : दहा शंभर.

उदाहरणे : मी दहा हजार रूपये उसने घेतले.

समानार्थी : सहस्र

हजार (नाम)

१. नाम / निर्जीव / अमूर्त

अर्थ : शंभराचे दहापट केल्यावर होणारी संख्या.

उदाहरणे : पाचशे अधिक पाचशे हजार होतात.

दस को सौ से गुणा करने पर प्राप्त संख्या।

पाँच सौ और पाँच सौ हजार हुए।
1000, सहस्र, हज़ार, हजार, १०००

The cardinal number that is the product of 10 and 100.

1000, chiliad, g, grand, k, m, one thousand, thou, thousand, yard