Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word drum from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

drum   noun

Meaning : A musical percussion instrument. Usually consists of a hollow cylinder with a membrane stretched across each end.

Synonyms : membranophone, tympan


Translation in other languages :

డోలు లాంటి ఒక పురాతన ఆనధ్య వాయిద్యం

మృదంగ తాళానికి ఆమె నర్థిస్తుంధి.
డోలు, మృదంగం

ఢమఢమమని శబ్ధం చేసే వాయిద్యం

వివాహ సమయంలో స్త్రీలు డోలు వాయించి మంగళ గానం పాడతారు.
డోలు, భాజా

ఒక రకమైన పెద్ద డోలు

పండుగ సందర్భంగా డోలును వాయిస్తున్నారు.
డోలు, ఢంక, ఢక్కా

దీపావళి రోజు పేల్చేవి

శహనాయి తో పాటూ పటాకులు పేల్చారు.
పటాకులు

శివుడి చేతిలో వుండే చిన్న వాయిద్యం

పందెం కాయువాడు ఢమరుకం వాయిస్తున్నాడు.
ధమరుకం, సూత్రకోణం

ఒక రకమైన పెద్ద వాయిద్యం రెండు పక్కల వాయించే ఒక వాయిద్యం

అతను డోలు వాయిస్తున్నాడు.
డోలు

एक प्रकार का छोटा नगाड़ा।

शहनाई के साथ बम बजाया जाता है।
बम

ढोल की तरह का एक पुराना आनद्ध वाद्य।

मृदंग की ताल पर वह थिरक उठा।
मिरदंग, मुरज, मृदंग, मृदंगम

चमड़ा मढ़ा हुआ एक छोटा बाजा जो बीच में पतला और दोनों सिरों पर मोटा होता है।

मदारी डमरू बजा रहा था।
डमरू, सूत्रकोण

एक प्रकार का बड़ा ढोल।

ईद के अवसर पर वह ढक्का बजा रहा था।
ढका, ढक्का, वाहिक

छोटा ढोल।

विवाह के समय स्त्रियाँ ढोलक बजाकर मंगल गान करती हैं।
ढोलक, ढोलकी, दंडकी, दण्डकी, पढ़ब

एक प्रकार का लंबोतरा बाजा जिसके दोनों सिरों पर चमड़ा मढ़ा होता है।

वह ढोल बजा रहा है।
आहत, ढोल

ଚମଡ଼ା ମଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ବାଜା ଯାହାର ମଝି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୁଇମୁଣ୍ଡ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ

ବାଜିକର ଡମ୍ବରୁ ବଜାଉଥିଲା
ଡଂବରୁ, ଡମ୍ବରୁ, ସୂତ୍ରକୋଣ

ଛୋଟ ଢୋଲ

ବିବାହ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଢୋଲକୀ ବଜାଇ ମଙ୍ଗଳଗୀତ ଗାଆନ୍ତି
ଢୋଲକ, ଢୋଲକୀ

ଏକପ୍ରକାରର ଲମ୍ବାଳିଆ ବାଜା ଯାହାର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଚମଡ଼ା ମଡ଼ା ଯାଇଥାଏ

ସେ ଢୋଲ ବଜାଉଥିଲା
ଢୋଲ

ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଢୋଲ

ଇଦ୍‌ ଅବସରରେ ସେ ଢକ୍କା ବଜାଉଥିଲା
ଢକ୍କା, ଢକ୍‌କା

ଢୋଲ ଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପୁରୁଣା ଆବଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟ

ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳରେ ସେ ଝୁମିଉଠିଲେ
ମୃଦଂଗ, ମୃଦଂଗମ, ମୃଦଙ୍ଗ, ମୃଦଙ୍ଗମ

ଏକ ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ନାଗରା

ସାହାନାଇ ସହିତ ଛୋଟ ନାଗରା ବଜାଯାଏ
ଛୋଟ ନାଗରା

ಡೋಲಿನ ತರಹದ ಒಂದು ಪುರಾತನವಾದ ವಾದ್ಯ

ಮೃದಂಗ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ.
ಮೃದಂಗ

ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಡೋಲು

ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗಾರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ನಗಾರಿ

ಚಿಕ್ಕ ಡೋಲು

ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯವರು ಚಿಕ್ಕ ಡೋಲನ್ನು ನಡುಸಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳಕರವಾದ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಾ ಬರುವರು.
ಚಿಕ್ಕ ದೋಲು, ಭೇರಿ

ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ

ರಾಮನು ಡಮರುಗವನ್ನು ಭಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಡಮರುಗ

ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ದೊಡ್ಡ ವಾದ್ಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಚರ್ಮದಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಮಾಡಿರುವರು

ಅವನು ಡೋಲನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಡೋಲು, ಭೇರಿ

एक मोठे चर्मवाद्य.

मिरवणुकीपुढे ढोल वाजत होते.
ढोल

एक प्रकारचे मोठे ढोलके.

इदग्याच्या दिवशी तो नगारा वाजवत होता.
ढक्का, नगारा

एका बाजूला रुंद आणि दुसर्‍या बाजूला निमुळत्या, मध्ये थोड्याशा फुगीर नळकांड्याला दोन्ही बाजूंनी चामडे मढवून बनवलेले एक चर्मवाद्य.

ढोलकीच्या तालावर सर्व मुले नाचत होती.
ढुमके, ढोलक, ढोलकी, ढोलके, ढोलगे

पिंपवजा आकाराचे, एका बाजूला निमुळते, दोन्ही तोंडांवर चामडे बसवलेले एक अवनद्धवाद्य.

मृदंगाचे अंग रक्तचंदन, खैर इत्यादींच्या लाकडापासून बनवतात
पखवाज, पखावज, मृदंग

मध्ये बारीक व दोन्हीकडच्या रूंद तोंडाशी चामडे बसवलेले एक चर्मवाद्य.

दरवेशी डमरू वाजवत आला
डमरू, डौर

ছোট ঢোল

"বিয়ের সময় মহিলারা ঢোলক বাজিয়ে মঙ্গলগীত গাইছে"
ঢোলক

ঢোলের মতন ওক ধরনের পুরোনো অনাদ্ধ বাদ্য

মৃদঙ্গের তালে সে নেচে উঠল
মৃদঙ্গ

চামড়ায় মোড়া একটা ছোট বাদ্যযন্ত্র যার মাঝের অংশ সরু এবং দুটো প্রান্ত মোটা হয়

মাদারি ডুগডুগি বাজাচ্ছিল
ডমরু, ডুগডুগি

এক ধরনের লম্বাকৃত বাদ্য যার দুমাথা চামড়ায় মোড়া থাকে

সে ঢোল বাজাচ্ছে
ঢোল

এক ধরনের বড়ো ঢোল

ঈদের সময় সে টক্কা বাজাচ্ছিল
টক্কা

এক প্রকার ছোটো নাগাড়া

"সানাইয়ের সঙ্গে ছোটো নাগারা বাজানো হয়"
ছোটো নাগারা

மெல்லிய தோலை இழுத்துக் கட்டிய வட்டவடிவப் பக்கங்களும் ஒடுங்கிய நடுப்பகுதியும் கொண்ட ஒரு இசை கருவி.

குரங்காட்டி உடுக்கை ஆட்டுகிறான்
உடுக்கு, உடுக்கை

முரசு போன்ற தோல் கருவி.

அவன் பறை வாசிக்கிறான்
தப்பட்டை, பறை, மத்தாளம்

சிறிய மத்தளம்

திருமணத்தின் போது பெண்கள் மத்தளம் வாசித்து மங்களம் பாடுகின்றனர்
தடாரி, தண்ணும்மை, பதலை, மத்தளம்

பம் ஒரு வகை மத்தளம்

ஷெனாயுடன் பக்கவத்தியமாக பம் வாசிக்கிறார்கள்.
பம்

மத்தளத்தை போலுள்ள ஒரு பழங்கால கருவி

மிருதங்கத்தின் தாளத்திற்கு அவன் நாட்டியம் ஆடினான்
மிருதங்கம்

ചെറിയ ചെണ്ട

ഷെഹനായിക്കൊപ്പം ബം കൊട്ടാറുണ്ട്
ചെറിയ ചെണ്ട, ബം

ഒരു തരം വലിയ ചെണ്ട

ഈദാഘോഷത്തിനിടയില് അവന് പെരുംബറ മുട്ടികൊണ്ടിരുന്നു
പെരുംബറ

ചെറിയ ചെണ്ട

വിവാഹവേളയില് കൈചെണ്ട കൊട്ടി സ്ത്രീകള് മംഗളഗാനം ആലപിക്കുന്നു
കൈചെണ്ട

ചെണ്ട പോലത്തെ ഒരു വാദ്യം

മൃദംഗത്തിന്റെ താളത്തിനൊപ്പം ആടിപ്പോയി
മൃദംഗം

ഇടയില്‍ നേർത്ത അല്ലെങ്കില് രണ്ടു വശങ്ങളിലും തടിച്ച തുകല് കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞ ഒരു വാദ്യം.

കുരങ്ങുകളിക്കാരന്‍ ഉടുക്ക്‌ കൊട്ടി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
ഉടുക്ക്‌, കടുന്തുടി, കാലികവാദ്യം, ഡമരു

രണ്ടു വശങ്ങളിലും തുകല് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നീളമുള്ള ഒരു വാദ്യം.

അവന്‍ ചെണ്ട കൊട്ടുന്നു.
ചെണ്ട

Meaning : The sound of a drum.

Example : He could hear the drums before he heard the fifes.


Translation in other languages :

विशेष प्रकार से बजाने पर ढोल, नगाड़े आदि से निकलने वाला शब्द।

रात के सन्नाटे में ढोल की ढमढम दूर तक सुनाई दे रही थी।
ढम-ढम, ढमढम

ଢୋଲ, ନାଗରା ଆଦିକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ବଜାଇବାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶବ୍ଦ

ନିଶବ୍ଦ ରାତିରେ ଢୋଲର ଢମଢମ ଶବ୍ଦ ଦୂରକୁ ଶୁଭୁଥିଲା
ଢମଢମ, ଢମଢମ ଶବ୍ଦ

ढोल, नगारा इत्यादी वाजविल्यावर येणारा आवाजरूपी शब्द.

रात्रीच्या शांततेत ढमढम दूरवर ऐकू येत होती.
ढमढम, ढमढमा, ढमाढम

বিশেষ প্রকারের ঢোল, নাগারা ইত্যাদি থেকে বের হয় যে আওয়াজ

"রাতের নিস্তধতায় ঢোলের দুমদুম আওয়াজ দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল।"
দুমদুম

Meaning : A bulging cylindrical shape. Hollow with flat ends.

Synonyms : barrel

Meaning : A cylindrical metal container used for shipping or storage of liquids.

Synonyms : metal drum

Meaning : A hollow cast iron cylinder attached to the wheel that forms part of the brakes.

Synonyms : brake drum

Meaning : Small to medium-sized bottom-dwelling food and game fishes of shallow coastal and fresh waters that make a drumming noise.

Synonyms : drumfish

drum   verb

Meaning : Make a rhythmic sound.

Example : Rain drummed against the windshield.
The drums beat all night.

Synonyms : beat, thrum

Meaning : Play a percussion instrument.


Translation in other languages :

किसी चमड़ा मढ़े बाजे को लकड़ी आदि से बजाना।

मदारी डुग्गी को डुगडुगा रहा है।
डुगडुगाना

ఏ చర్మ వాయిద్యాన్నైన కర్రలతో కొట్టినప్పుడు వచ్చే శబ్థం

గారడివాడు డమరుకాన్ని డమడమ మనిపిస్తున్నాడు
డమడమ మను

ಚರ್ಮ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಕೋಲು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಬಡಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ರಮೇಶ ತಮಟೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಹೊಡೆ

ଚମଡ଼ା ଆଚ୍ଛାଦିତ କୌଣସି ବାଦ୍ୟକୁ କାଠି ଆଦିଦ୍ୱାରା ବଜାଇବା

ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଢୋଲ ପିଟୁଛି
ପିଟିବା, ବଜାଇବା

কোনো চামড়ায় মোড়া বাদ্যযন্ত্রকে কাঠি দিয়ে বাজানো

মাদারী ডুগডুগি বাজাচ্ছে
বাজানো

தோலினால் மூடிய ஒரு வாத்தியத்தை மரத்துண்டினால் ஒலிஎழுப்புவது

தமுக்கடிப்பவன் தமுக்கடித்துக் கொண்டிருக்கிறான்
தப்படி, தமுக்கடி, பறைஅடி, பறைசாற்று

മൃഗത്തൊലി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ വാദ്യം

ജാലവിദ്യക്കാരൻ ചെണ്ട കൊട്ടുന്നു
ചെണ്ട കൊട്ടുക

Meaning : Study intensively, as before an exam.

Example : I had to bone up on my Latin verbs before the final exam.

Synonyms : bone, bone up, cram, get up, grind away, mug up, swot, swot up

चौपाल

Drum ka meaning, vilom shabd, paryayvachi aur samanarthi shabd in Hindi. Drum ka matlab kya hota hai?