Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word sense from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

sense   noun

Meaning : A general conscious awareness.

Example : A sense of security.
A sense of happiness.
A sense of danger.
A sense of self.


Translation in other languages :

బుద్ది ద్వారా పొందగలిగే విషయం.

ప్రతీవ్యక్తి యొక్క తెలివి వేరుగా ఉంటుంది.
ఎరుక, చిత్తి, చేతన, జ్ఞానము, తెలివి, మతి

बुद्धि के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान।

हर व्यक्ति की समझ भिन्न होती है।
मेरी समझ से आपकी बात सही है।
प्रज्ञा, फहम, फ़हम, वकूफ, वकूफ़, समझ, सूझ-बूझ, सूझबूझ, हिसाब

ବୁଦ୍ଧିଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନ

ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୁଝିବା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ମୋର ବୁଝିବାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଠିକ୍‌
ଜାଣିବା, ବୁଝିବା

ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ

ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿಯು ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅರಿವು, ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಬುದ್ಧಿ, ವಿವೇಕ

बुद्धीने प्राप्त झालेले ज्ञान.

प्रत्येक व्यक्तीची समज ही भिन्न असते.
त्याचे वय पाहता त्याला बरीच समज आहे.
अक्कल, आकलन, समज, समज-उमज

বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান

প্রতিটি ব্যাক্তির বোধশক্তি আলাদা হয় আমার মতে আপনার কথাটা হল সত্যি
বিচার, বোধশক্তি, মত, হিসাব

ஒரு துறையைப் பற்றி ஒருவருக்கு இருக்கும் புலமை.

ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ள அறிவு வேறுபட்டது
அறிவு

ബുദ്ധി മൂലം ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം.

ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും വിവേകം വ്യത്യസ്ഥമായിരിക്കുന്നു.
ധാരണ, വിവേകം

Meaning : The meaning of a word or expression. The way in which a word or expression or situation can be interpreted.

Example : The dictionary gave several senses for the word.
In the best sense charity is really a duty.
The signifier is linked to the signified.

Synonyms : signified

Meaning : The faculty through which the external world is apprehended.

Example : In the dark he had to depend on touch and on his senses of smell and hearing.

Synonyms : sensation, sensory faculty, sentience, sentiency


Translation in other languages :

శరీరములో ఉన్న పంచేంద్రియాలు.

కన్ను ఒక జ్ఞానేంద్రియం.
జ్ఞానేంద్రియం, బుద్ధీంద్రియం

वह इंद्रिय जिससे बाह्य विषयों का ज्ञान हो।

आँख एक ज्ञानेंद्रिय है।
ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच होती हैं दर्शनेंदिय, श्रवनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंदिय और स्पर्शेन्द्रिय।
आकर्ष, इंद्रिय, इंद्री, इन्द्रिय, इन्द्री, गो, ज्ञान साधन, ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय

ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಷ, ರೂಪ, ರಸ ಮತ್ತು ಗಂಧಗಳ ಅರಿವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು

ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ.
ಇಂದ್ರಿಯ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ

ବାହାର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ

ଆଖି ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟି- ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ,ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ,ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ,ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ
ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ

ज्यांच्याद्वारे वस्तूंचे ज्ञान होते अशी पाच इंद्रिये.

डोळे, कान, नाक, जीभ, त्वचा ही पाच ज्ञानेंद्रिये आहेत
ज्ञानेंद्रिय

সেই ইন্দ্রিয় যার দ্বারা বহির্বিশ্বের জ্ঞান হয়

চোখ একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়
জ্ঞানেন্দ্রিয়

பொருட்களை, காட்சிகளை காணக்கூடிய உறுப்பு.

கண் ஒரு அறியும் உறுப்பு
அறியும்உறுப்பு

ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയുവാനുള്ള ഇന്ദ്രിയം.

കണ്ണ് ഒരു ജ്ഞാനേന്ദ്രിയമാണ്.
ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം

Meaning : Sound practical judgment.

Example : Common sense is not so common.
He hasn't got the sense God gave little green apples.
Fortunately she had the good sense to run away.

Synonyms : common sense, good sense, gumption, horse sense, mother wit


Translation in other languages :

अच्छी बुद्धि।

भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि सब को सद्बुद्धि दें।
जहाँ सुमति तहाँ संपति नाना।
सद्बुद्धि, सुमति

సుబుద్ది

భగవంతునితో మేము ప్రార్థించేదేమిటంటే అందరికి మంచిబుద్దిని ప్రసాదించమని.
మంచిబుద్ది

ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ

ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸದ್ಭುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ.
ಸದ್ಭುದ್ದಿ

ଭଲ ବୁଦ୍ଧି

ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍‌ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସୁମତି ସେଇଠି ସଂପତ୍ତି
ସଦ୍‌ବୁଦ୍ଧି, ସୁବୁଦ୍ଧି, ସୁମତି

चांगली बुद्धी.

देव सर्वांना सद्बुद्धी देवो
सद्बुद्धी, सन्मती

শুভ বুদ্ধি

ভগবানের কাছে আমাদের এই প্রার্থনা যে সবাইকে যাতে শুভ বুদ্ধি দেয়যেখানে সুমতি সেখানেই সম্পত্তি
শুভ বুদ্ধি, সুমতি

நல்லறிவு

நல்லறிவு இல்லாமையால் கஷ்டமாகிப் போனது
நல்லறிவு

നല്ല ബുദ്ധി

എല്ലാവര്ക്കും സുബുദ്ധി നല്കണേ, ഇതാകുന്നു ഈശ്വരനോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രാര്ഥനഎവിടെയാണോ സദ് ബുദ്ധിയുള്ളത് അവിടെ ലക്ഷ്മി നൃത്തം ചെയ്യും.
സദ്ബുദ്ധി, സുബുദ്ധി

Meaning : A natural appreciation or ability.

Example : A keen musical sense.
A good sense of timing.

sense   verb

Meaning : Perceive by a physical sensation, e.g., coming from the skin or muscles.

Example : He felt the wind.
She felt an object brushing her arm.
He felt his flesh crawl.
She felt the heat when she got out of the car.

Synonyms : feel


Translation in other languages :

महसूस होना।

मुझे बहुत ठंड लग रही है।
अनुभूति होना, महसूस होना, लगना, संवेदना होना

ज्ञानेंद्रियो से ज्ञान प्राप्त करना या अनुभव करना।

मैं गर्मी महसूस कर रहा हूँ।
महसूस करना, महसूसना

తనకై తాను స్వయంగా తెలుసుకోవడం

నేను వేడిని ఆస్వాధిస్తున్నాను
అనుభవించు, ఆస్వాధించు

భావన కలగడం

నాకు చాలా చలిగా అనిపిస్తోంది.
అనిపించు, అనుభూతిచెందు, కలుగు

ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ನನಗೆ ಬಹಳ ದಗೆಯಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅನ್ನಿಸು, ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗು, ಭಾಸವಾಗು

ಯಾವುದೋ ಒಂದರ ಬಗೆಗೆ ಅನುಭವವಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚಳಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅನಿಸು, ಅನುಭವವಾಗು, ಆಗು

ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ କରିବା

ମୁଁ ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁଛି
ଅନୁଭବ କରିବା, ଅନୁଭୂତ ହେବା, ଜ୍ଞାନ କରିବା, ବୋଧ କରିବା

ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା

ମୋତେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି
ଅନୁଭବ କରିବା, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା

एखादी गोष्ट लक्षात येणे किंवा कळणे.

मला उन्हाची जाणीव होऊ लागली.
जाणवणे, जाणीव होणे

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান প্রাপ্ত করা বা অনুভব করা

আমি গরম অনুভব করছি
অনুভব করা

মনে হওয়া

আমার খুব ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে
অনুভূত হওয়া, মনে হওয়া

புரிந்துகொள்ளச் செய்தல்.

நான் சூரியனின் கதிர்கள் மூலம் வெப்பத்தை உணர்ந்துகொள்கிறேன்
உணர்ந்துக்கொள், உணர்வுக்கொள்

உணர்

நான் மிகவும் குளிராக இருப்பதை உணர்கிறேன்.
உணர்

അനുഭവപ്പെടുക

എനിക്ക് വല്ലാതെ തണുപ്പനുഭവപ്പെടുന്നു
അനുഭവപ്പെടുക, തോന്നുക

ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ജഞാനം സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കില് അനുഭവിക്കുക

ഞാന്‍ ചൂട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
അനുഭവപ്പെടുക, അനുഭവിക്കുക, തോന്നുക

Meaning : Detect some circumstance or entity automatically.

Example : This robot can sense the presence of people in the room.
Particle detectors sense ionization.

Meaning : Become aware of not through the senses but instinctively.

Example : I sense his hostility.
I smell trouble.
Smell out corruption.

Synonyms : smell, smell out

Meaning : Comprehend.

Example : I sensed the real meaning of his letter.

चौपाल

Sense ka meaning, vilom shabd, paryayvachi aur samanarthi shabd in Hindi. Sense ka matlab kya hota hai?