Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word tire from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

tire   verb

Meaning : Lose interest or become bored with something or somebody.

Example : I'm so tired of your mother and her complaints about my food.

Synonyms : fatigue, jade, pall, weary

Meaning : Exhaust or get tired through overuse or great strain or stress.

Example : We wore ourselves out on this hike.

Synonyms : fag, fag out, fatigue, jade, outwear, tire out, wear, wear down, wear out, wear upon, weary


Translation in other languages :

ఒకేపని చేయడంవల్ల వచ్చే ప్రక్రియ

అప్పుడప్పుడు కంప్యూటర్ ముందు కుర్చోని _కుర్చోని మనసు విసుగుచెందుతుంది
విసుగుచెందు, విసుగెత్తు, వేసారు

నీరస పడుట.

పిల్లాడి వెంట పరుగులు తీసి అమ్మ అలసిపోయింది.
అలసిపోవు

శ్రమించి పనిచేసి చేసి మళ్ళీ పనిచేయలేకపోవడం

ఇంత పనిచేసినాకూడా నేను అలసిపోలేదు
అలసిపోవు, డస్సిపోవు

कोई काम करते-करते ऐसी स्थिति में पहुँचना कि मन में उस काम को करने का उत्साह न रह जाय।

माँ बच्चे को समझाते-समझाते थक गई पर वह सुनता ही नहीं।
थकना, हारना

एक ही तरह के काम या वातावरण से घबराना।

कभी-कभी कम्प्यूटर पर बैठे-बैठे मन ऊबता है।
अकुताना, अकुलाना, अगुताना, अफरना, उकताना, उचटना, उबना, ऊबना, बोर होना

परिश्रम करते-करते इतना शिथिल होना की फिर और परिश्रम न हो सके।

इतना काम करने के बाद भी मैं नहीं थका।
अघाना, क्लांत होना, थकना, श्रांत होना

ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರು ಬಳಲದಂತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ

ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ನನಗೆ ಆಯಾಸವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅಶಕ್ತನಾಗು, ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳು, ದಣಿ, ಬಳಲು

ಸುಸ್ತಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆ

ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ-ಓಡಿ ಅಮ್ಮ ಆಯಾಸಗೊಂಡಳು
ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳು, ದಣಿ, ಬಳಲಿಕೆಯಾಗು, ಸುಸ್ತಾಗು

ಒಂದೇ ತರಹದ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ವ್ಯಾಕುಲವಾಗು

ಆಗಾಗ್ಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜುಗುಪ್ಸೆಯಾಗು, ಬೇಜಾರಾಗು, ಬೇಸರವಾಗು, ವ್ಯಾಕುಲಗೊಳ್ಳು

ଏକ ପ୍ରକାରର କାମ ବା ବାତାବରଣରେ ବିବ୍ରତ ହେବା

କେବେକେବେ କଂପ୍ୟୁଟରରେ ବସିବସି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ
ଆଲୋଡ଼ିତ ହେବା, ବିଚଳିତ ହେବା, ବିରକ୍ତ ଲାଗିବା

ଥକି ପଡ଼ିବା

ପିଲା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମାଁ ଥକି ପଡ଼ିଲା
କ୍ଲାନ୍ତ ହେବା, ଥକି ପଡ଼ିବା

ପରିଶ୍ରମ କରୁକରୁ ଶିଥିଳ ହେବାର ଅବସ୍ଥା ଯାହାପରେ ପୁନର୍ବାର ପରିଶ୍ରମ କରିହେବ ନାହିଁ

ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିବା ପରେ ବି ଥକି ନାହିଁ
କ୍ଲାନ୍ତ ହେବ, ଥକିବା

एखाद्या गोष्टीचा त्रास वाटून ती नकोशी वाटणे.

थोड्याच वेळात आम्ही कंटाळलो.
कंटाळणे, विटणे, वीट येणे

थकून जाणे.

दिवसभर मुलांच्या मागे धावून-धावून आई थकली.
थकणे, दमणे

श्रमामुळे शरीरात शैथिल्य येणे.

तो दिवसभर लाकडे फोडून दमला
थकणे, दमणे, भागणे, शिणणे

পরিশ্রম করতে করতে এতটা শিথিল হওয়া যাতে আর পরিশ্রম করা সম্ভব না হয়

এতটা কাজ করার পরেও আমি ক্লান্ত হলাম না
ক্লান্ত হওয়া

ক্লান্ত হয়ে পড়া

বাচ্চার পিছনে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতো মা ক্লান্ত হয়ে পড়ল
ক্লান্ত হওয়া, হেরে যাওয়া

একই ধরণের কাজ বা পরিবেশে বিতস্রদ্ধ হয়ে পড়া

কখনও কখনও কম্পিউটারে বসে বসে মন বিতস্রদ্ধ হয়ে ওঠে
বিতস্রদ্ধ হয়ে ওঠা, বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠা

ஒரேமாதிரியான வேலை அல்லது சூழ்நிலையால் மனம் அடையும் நிலை

எப்பொழுதுமே கணிப்பொறியின் அருகில் உட்கார்ந்திருப்பதால் மனம் சலித்துப்போகிறது
அலுத்துபோ, களைத்துப்போ, சலித்துபோ, சோர்வடை, தளர்ந்துபோ

உடல், மனம் செயல்படச் சக்தியற்ற நிலை.

நான் இவ்வளவு வேலை செய்து கூட சோர்ந்துபோகவில்லை
சோர்ந்துபோதல்

உடல் அல்லது மனம் மேற்கொண்டு செயல்படச் சக்தியற்றுத் தளர்தல்.

குழந்தைக்குப் பின்னால் ஓடி-ஓடி தாய் சேர்வுஅடைந்தாள்
களைப்படை, சோர்வுஅடை

ക്ഷീണിക്കുക

കുട്ടിയുടെ പിനാലെ ഓടിയോടി അമ്മ ക്ഷീണിച്ച് പോയി
ക്ഷീണിക്കുക, തളരുക, പരവശനാവുക, പരവശയാവുക

പരിശ്രമിച്ച്‌ കഴിയുമ്പോള് വീണ്ടും പരിശ്രമിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത പോലെ ദുർബലമാവുക

ഇത്രയും ജോലി ചെയ്‌തിട്ടും ഞാന്‍ ക്ഷീണിച്ചില്ല.
അലുക്കുക, അസഹ്യപ്പെടുക, ആയാസപ്പെടുക, ഇടിയുക, ഉഴലുക, ക്ഷമകെടുക, ക്ഷീണിക്കുക, ജുഗുപ്സ തോന്നുക, തളരുക, തളറ്ച്ചവരുക, ദുസ്സഹമാവുക, മടുക്കുക, മടുപ്പുവരുക, മുഷിയുക, വലയുക, വാടുക

ഒരേ തരത്തിലുള്ള ജോലി അല്ലെങ്കില്‍ ചുറ്റുപാടിനാല് ചഞ്ചലമാവുക

പലപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുന്നില്‍ ഇരിക്കുന്നതിനാല്‍ മനസ്സ് വിരസമാകുന്നു.
വിരസമാവുക

Make fresh again.

freshen, refresh, refreshen

Meaning : Deplete.

Example : Exhaust one's savings.
We quickly played out our strength.

Synonyms : exhaust, play out, run down, sap

Meaning : Cause to be bored.

Synonyms : bore

Excite the curiosity of. Engage the interest of.

interest

tire   noun

Meaning : Hoop that covers a wheel.

Example : Automobile tires are usually made of rubber and filled with compressed air.

Synonyms : tyre


Translation in other languages :

पहिए के चारों ओर लगा हुआ रबर का बाह्य आवरण।

मेरी साइकिल के दोनों टायर घिस गए हैं।
टायर

రబ్బరుతో తయారుచేసినది సైకిల్ మొదలైన వాహనాలకు ఉపయోగిస్తారు

నా సైకిల్ యొక్క రెండు టైర్లు అరిగిపొయింది.
టయరు, టయర్

ವಾಹನಗಳ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ರಬರ್ ನ ಬಾಹ್ಯ ಆವರಣ

ನನ್ನ ಸೈಕಲಿನ ಎರಡೂ ಟಯರು ಪಂಚರ್ ಆಗಿದೆ.
ಟಯರ್, ಟೈರು, ಟೈರ್

ଚକ ଚାରିପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ରବରର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ

ମୋ ସାଇକେଲର ଦୁଇଟି ଟାୟାର ଘଷରା ହୋଇଯାଇଛି
ଟାୟାର

चाकाभोवती लावलेले रबराचे वेष्टण.

माझ्या सायकलीचे दोन्ही टायर झिजले आहेत.
टायर

চাকার চারদিকে লাগানো রবারের বাহ্য আবরণ

আমার সাইকেলের দুটি টায়ার ঘষে গেছে
টায়ার

சக்கரத்தின் நான்கு பக்கமும் அமைக்கப்பட்டுள்ள இரப்பரிலான உள்ளமைப்பு

என்னுடைய சைக்கிளின் இரண்டு டயர்களும் தேய்ந்துவிட்டது
டயர்

ചക്രത്തിന്റെ നാല് ഭാഗവും പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന റബർ കൊണ്ടുള്ള ബാഹ്യ ആവരണം

എന്റെ സൈക്കിളിന്റെ രണ്ട് ചക്രത്തിന്റേയും ടയര്‍ അയഞ്ഞുപോയി
ടയര്

चौपाल

Tire ka meaning, vilom shabd, paryayvachi aur samanarthi shabd in Hindi. Tire ka matlab kya hota hai?