सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील उडवणे शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

उडवणे (क्रियापद)

१. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : कारण नसतांना बेसुमार खर्च करणे.

उदाहरणे : वाईट लोकांच्या नादी लागून त्याने खूप पैसा उडवला.

समानार्थी : उडविणे, उधळणे, उधळपट्टी करणे, घालवणे, वायफळ खर्च करणे

२. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : उडवण्याचे काम दुसर्‍याकडून करवून घेणे.

उदाहरणे : शेतकर्‍याने धान्यावर बसलेल्या पक्षांना मुलांकडून उडवले.

समानार्थी : उडविणे

३. क्रियापद / क्रियावाचक / बदलवाचक

अर्थ : त्या स्थानावर राहू न देणे किंवा स्थानवरून दूर करणे.

उदाहरणे : कोणीतरी माझे नाव मतदार यादीतून गाळले.

समानार्थी : उडविणे, काढणे, गाळणे, वगळणे

४. क्रियापद / क्रियावाचक / उपभोगसूचक

अर्थ : खर्च करून टाकणे.

उदाहरणे : एवढेच सामान! सगळे पैसे खर्च करून टाकलेस का?
त्याने सगळे पैसे उडवले.

समानार्थी : उडविणे, खर्च करून टाकणे

५. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : जोरात आघात करून एखादी गोष्ट कापून टाकणे वा कापून वेगळी करणे.

उदाहरणे : तलवारीने त्या दोघांचे मुंडके उडवले.

समानार्थी : उडविणे

झटके से अलग करना या काटकर दूर फेंकना।

सिपाही ने दुश्मनों के सर उड़ा दिए।
उड़ाना

Cut or remove with or as if with a plane.

The machine shaved off fine layers from the piece of wood.
plane, shave
६. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : एखादी गोष्ट हवेत वर नेणे.

उदाहरणे : तो मुलगा मैदानात पतंग उडवत आहे.

समानार्थी : उडविणे

जो चीज हवा में उड़ सकती हो उसे हवा में उठाकर गति देना।

बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं।
उड़ाना

Cause to fly or float.

Fly a kite.
fly
७. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : गुलाल इत्यादी वर फेकणे.

उदाहरणे : अयोध्येत रामाचे गुलाल उधळून स्वागत केले.

समानार्थी : उधळणे

हवा में इधर-उधर छितराना या फैलाना।

होली में लोग अबीर और गुलाल उड़ाते हैं।
उड़ाना

Propel through the air.

Throw a frisbee.
throw
८. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक
    क्रियापद / प्रयोजक

अर्थ : एखादी गोष्ट आकाशात वर-वर जाईल असे करणे.

उदाहरणे : तो पतंग उडवतो.
वैमानिक विमान चालवतो.

समानार्थी : उडविणे, चालवणे

किसी उड़ने वाली वस्तु या जीव को उड़ने में प्रवृत्त करना।

पायलेट हवाई जहाज़ उड़ाता है।
किसान खेत में बैठी हुई चिड़ियों को उड़ा रहा है।
उड़ाना

Display in the air or cause to float.

Fly a kite.
All nations fly their flags in front of the U.N..
fly
९. क्रियापद / क्रियावाचक / हालचालवाचक

अर्थ : विस्फोटक पदार्थाचा स्फोट करणे.

उदाहरणे : दिवाळीच्या दिवशी आम्ही खूप फटाके उडवले

समानार्थी : फोडणे, लावणे, वाजवणे

किसी विस्फोटक वस्तु आदि को गति में लाना या सक्रिय कर देना।

दीपावली के दिन लोग पटाखे फोड़ते हैं।
छोड़ना, फोड़ना

Cause to burst with a violent release of energy.

We exploded the nuclear bomb.
blow up, detonate, explode, set off
१०. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : व्यर्थ खर्च करणे.

उदाहरणे : सावकाराच्या मुलाने जुगारात खूप पैसा उडवला.

समानार्थी : उधळणे, उधळपट्टी करणे