सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील टोचणे शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

टोचणे (क्रियापद)

१. क्रियापद / क्रियावाचक

अर्थ : एखाद्या टोकदार वस्तूचे नरम पृष्ठभागात शिरणे.

उदाहरणे : अनवाणी जाऊ नको खडे बोचतील.

समानार्थी : खुपणे, घुसणे, बोचणे, रुतणे

नुकीली वस्तु का नरम स्तर में घुसना।

मेरे पैर में काँटा चुभ गया।
गड़ना, घुसना, चुभना, धँसना

Cause a stinging pain.

The needle pricked his skin.
prick, sting, twinge
२. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : बोट, काठी इत्यादींनी दाबणे.

उदाहरणे : राम मला बोटाने टोचत होता.

अंगुली, छड़ी आदि से दबाना।

रामू मुझे अंगुली से बार-बार खोद रहा था पर मैंने कुछ नहीं बोला।
खोदना
३. क्रियापद / अवस्थावाचक / मानसिक अवस्थावाचक

अर्थ : मनाला एखाद्या गोष्टीचा त्रास होणे.

उदाहरणे : माझ्या मुलाचे अशा प्रकारे घर सोडून जाणे ही गोष्ट अजूनही मला सलते.

समानार्थी : खुपणे, बोचणे, सलणे

मानसिक कष्ट या पीड़ा होना।

मेरे बेटे का इस तरह बिना बताये घर से चले जाना मुझे अब तक सालता है।
कचोटना, खटकना, सालना

Cause emotional anguish or make miserable.

It pains me to see my children not being taught well in school.
anguish, hurt, pain
४. क्रियापद / अवस्थावाचक / मानसिक अवस्थावाचक

अर्थ : एखाद्याच्या व्यंग्याने भरलेल्या गोष्टीने दुःखी होणे.

उदाहरणे : तुझे बोलणे मला टोचले.

समानार्थी : लागणे

किसी की व्यंग्यपूर्ण बात से दुखी होना।

उनकी बातें मुझे चुभीं।
चुभना