सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील रणसंग्राम शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.
१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / काम / शारीरिक कार्य

अर्थ : दोन पक्षांमध्ये शस्त्रांनी होणारी मारामारी.

उदाहरणे : युद्ध हे नेहमीच विनाशकारक असते

समानार्थी : कंदन, झुंज, युद्ध, रण, रणकंदन, लढा, लढाई, संगर, संग्राम, समर

The waging of armed conflict against an enemy.

Thousands of people were killed in the war.
war, warfare