Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word great from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

great   noun

Meaning : A person who has achieved distinction and honor in some field.

Example : He is one of the greats of American music.


Translation in other languages :

మునుపటి కాలంలో పెద్దైరికం వహించిన వ్యక్తి.

మహాత్మా గాంధిజీని యుగపురుషునిగా పేర్కొనవచ్చును.
యుగపురుషుడు

శ్రేష్టమైన వ్యక్తి.

ప్రారంభం నుండి భారతదేశం మహాపురుషులున్న దేశంగా పేరుగాంచిందిపూర్వం నుండి భారతదేశంలో మహాపురుషులు జన్మిస్తున్నారు.
గొప్పవ్యక్తులు, మహాపురుషులు

महान या श्रेष्ठ व्यक्ति।

शुरू से ही भारत महापुरुषों का देश रहा है।
अवतंस, अवतन्स, आर्य, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, महापुरुष, महामानव, श्रेष्ठ पुरुष

अपने समय का वह बहुत बड़ा व्यक्ति जिसके जोड़ का उसके समय में कोई न हुआ हो।

महात्मा गाँधी की गणना युगपुरुषों में होती है।
युगपुरुष

ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ಸಾದನೆ ಮಾಡಿರುವವರು

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧೀಜಿಯು ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಮಹಾಪುರುಷ.
ಮಹಾಪುರುಷ, ಮಹಾಶಯ, ಶ್ರೇಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಲ್ಲದಿರುವುದು

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಗಣನೆಯನ್ನು ಯುಗಪುರುಷರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಾಪುರುಷ, ಮಾಹತ್ಮ, ಯುಗಪುರುಷ

ମହାନ୍‌ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି

ଆଦ୍ୟରୁ ହିଁ ଭାରତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦେଶ ଅଟେ
ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ, ମହାପୁରୁଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ

ନିଜ ସମୟର ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ସମାସ୍କନ୍ଦ ସେହି ସମୟରେ କେହି ନଥିବେ

ଯୁଗପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଏ
ଯୁଗ ପୁରୁଷ, ଯୁଗ ମାନବ

श्रेष्ठ असा पुरूष.

भारत ही अनेक महापुरूषांची जन्मभूमी आहे
नररत्न, नरश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, महापुरूष, महामानव

एखादी अशी व्यक्ती जी त्याचा काळ घडविते.

महात्मा गांधी हे युगपुरुष होते.
युगपुरूष

মহান বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি

শুরু থেকেই ভারত মহাপুরুষের দেশ
মহাপুরুষ, শ্রেষ্ঠ পুরুষ

নিজের সময়ের সেই বিশাল বড় ব্যাক্তি যার সেই সময়ে কোনও সমতুল্য নেই

যুগপুরুষদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীকে ধরা হয়
যুগপুরুষ

சிறப்பாகவும் சாமர்த்தியமாகக் காரியங்கள் செய்து ஒரு நாட்டை வழிநடத்தி தலைமைப் பொறுப்பில் இருப்பவர்.

ஆரம்பத்திலிருந்தே இந்தியா பெரிய தலைவர்களின் தேசமாக இருந்து வருகின்றது
பெரியதலைவன், பெரியதலைவர்

பெரும்புகழ்

அவனுக்கு சிறந்த சாதனையாளர் விருது கிடைத்தது.
சிறந்த

മഹാന്‍ അല്ലെങ്കില് ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി.

ആരംഭം മുതല്ക്കേ ഭാരതം ഉന്നതരായ വ്യക്തികളുടെ രാജ്യം ആകുന്നു.
ഉന്നതനായ വ്യക്തി

ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തില്‍ അയാള്ക്ക് തുല്യനായ മറ്റൊരാള്‍ ഇല്ലാതിരിക്കുക മാത്രമല്ല അയാള്‍ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ആളും ആകുന്നു

മാഹാത്മാഗാന്ധിയെ യുഗപുരുഷനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്
യുഗപുരുഷന്

great   adjective

Meaning : Relatively large in size or number or extent. Larger than others of its kind.

Example : A great juicy steak.
A great multitude.
The great auk.
A great old oak.
A great ocean liner.
A great delay.

Meaning : Of major significance or importance.

Example : A great work of art.
Einstein was one of the outstanding figures of the 20th centurey.

Synonyms : outstanding


Translation in other languages :

చాలా ఎకువ మంచియైన

మహాత్మా గాంధీ చాలా గొప్ప వ్యక్తి
ఉదాత్తమైన, ఉన్నతమైన, గొప్పదైన, శ్రేష్టమైన

ఏదో శక్తి కలిగిన వాడు

మీరు మహిమ గల వాళ్ళు గురుమాతా.
మహిమగలవాడు

जो महिमावाला हो।

आप महिमावान् हैं ! गुरु माँ।
महिमावान, महिमावान्

जो बहुत बड़ा या अच्छा हो।

महात्मा गाँधी एक महान व्यक्ति थे।
अज़ीम, अजीम, अध्यारूढ़, आजम, आज़म, आली, उदात्त, ऊँचा, ऊंचा, कबीर, बड़ा, महत, महत्, महान, मूर्द्धन्य, मूर्धन्य, विभु, श्रेष्ठ

ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ବା ଭଲ

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ଜଣେ ମହାନ୍‌ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ
ବଡ଼, ମହାନ୍‌, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ

ଯିଏ ମହିମାଯୁକ୍ତ

ଗୁରୁ ମା,ଆପଣ ମହିମାବତୀ!
ମହିମାବାନ, ମହିମାମୟୀ


ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ

ನೀವು ಮಹಿಮಾನ್ವಿತರು.
ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ

ज्ञान वा कर्तृत्वाने मोठा.

महाराष्ट्रात अनेक थोर विचारवंत होऊन गेले.
उदात्त, थोर, महान, मोठा, श्रेष्ठ

मोठेपण असलेला.

आपण थोर व्यक्ती आहात
थोर, महंत, महिमावान

যে খুব বড় বা ভালো

মহাত্মা গান্ধী একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন
অসীম, উঁচু, উদাত্ত, বড়, মহান, শ্রেষ্ঠ

যিনি মহিমাবান

আপনি মহিমান্বিত! গুরু মা
মহিমান্বিত

சுயநலம் கருதாமல் பொதுநலத்துக்காக அல்லது ஓர் உயர்ந்த லட்சியத்துக்காகத் தன் வாழ்க்கையை அர்பணித்தவர்களின் செயல்

மாகத்மா காந்தி ஒரு மகத்துவமான மனிதன்
மகத்துவமான

Meaning : Remarkable or out of the ordinary in degree or magnitude or effect.

Example : A great crisis.
Had a great stake in the outcome.

Meaning : Very good.

Example : He did a bully job.
A neat sports car.
Had a great time at the party.
You look simply smashing.
We had a grand old time.

Synonyms : bang-up, bully, corking, cracking, dandy, groovy, keen, neat, nifty, not bad, old, peachy, slap-up, smashing, swell


Translation in other languages :

जिसमें बहुत ही अनोखा सौंदर्य या माधुर्य हो।

हम तो उसकी बाँकी अदा के कायल हो गए।
बाँका, बांका

దేనిలో అయితే అధ్బుతమైన సౌందర్యము లేక మాధుర్యము వుంటుందో

మేము వారి యొక్క అందమైన హావభావాలకు నిరుత్తరులము అయినాము.
అందమైన

ಯಾವುದೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾಧುರ್ಯ ತುಂಬಿರುವ

ನಾವಂತು ಅವನ ಬೆಡಗಿನ ವೈಯಾರಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದೇವೆ.
ಬೆಡಗಿನ

যার মধ্যে অপূর্ব সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য্য আছে

আমি ওর চিত্তাকর্ষক ভাবভঙ্গী দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছি
আকর্ষক, চিত্তাকর্ষক

ஒய்யாரமான ஒன்றில் மிகவும் விசித்திரமான அழகு இருப்பது

நாங்கள் அவளுடைய ஒய்யாரமான தளுக்கி மினுக்குகளை ஒப்புக்கொண்டோம்
ஒய்யாரமான

സൌന്ദര്യത്തിന്റെ

ഞങ്ങൾ അവളുടെ സൌന്ദര്യത്തിന്റെ അടിമകളായി തീർന്നു
സൌന്ദര്യത്തിന്റെ

Meaning : Uppercase.

Example : Capital A.
Great A.
Many medieval manuscripts are in majuscule script.

Synonyms : capital, majuscule


Translation in other languages :

* एक प्रकार का (अक्षर)।

बच्चा अंग्रेजी वर्णमाला को बड़े अक्षरों में लिख रहा है।
बड़ा

చిన్నది కానిది

పిల్లలు ఆంగ్ల వర్ణమాలను పెద్ద అక్షరాలతో రాస్తున్నారు.
పెద్ద

ଏକ ପ୍ରକାରର(ଅକ୍ଷର)

ପିଲାଟି ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖୁଛି
ବଡ଼ ଅକ୍ଷର

ಒಂದು ಬಗೆಯ ದೊಡ್ಡದಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ

ಮಗು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ದೊಡ್ಡಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರ ಬರೆಯಿತು.
ದೊಡ್ಡಕ್ಷರ

এক প্রকারের অক্ষর

বাচ্চাটি ইংরাজী বর্ণমালার বড়ো অক্ষরে লিখছে
বড়ো

ஒரு வகையான

குழந்தை ஆங்கில எழுத்துக்கான பெரிய எழுத்துக்களில் எழுதிக்கொண்டிருக்கிறது
பெரிய

ഒരു രീതിയിലുള്ള (അക്ഷരം).

കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ വലിയ അക്ഷരങ്ങള് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
കാപ്പിറ്റല്, വലിയ

Meaning : In an advanced stage of pregnancy.

Example : Was big with child.
Was great with child.

Synonyms : big, enceinte, expectant, gravid, heavy, large, with child


Translation in other languages :

जिसके दिन पूर गए हों या जो बहुत ही जल्द संतान को जन्म देने वाली हो (गर्भिणी)।

आसन्नप्रसवा महिला दर्द से चिल्ला रही है।
आसन्न प्रसवा, आसन्नप्रसवा

ఆ గర్భిణీ స్త్రీ ప్రసవ సమయం దగ్గర పడింది లేదా త్వరలో ఆమె ఒకరికి జన్మనివ్వబోతోంది

ప్రసవం ఆసన్నమైన స్త్రీ నొప్పులతో కేకలుపెడుతోంది
ప్రసవ సమయం దగ్గర పడిన, ప్రసవం ఆసన్నమయిన

ଯେଉଁ ଗର୍ଭିଣୀର ପ୍ରସବ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ବା ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବ

ଆସନ୍ନପ୍ରସବା ମହିଳା କଷ୍ଟରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି
ଆସନ୍ନପ୍ରସବା

(ಗರ್ಭಣಿ ಮಹಿಳೆ) ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ದಿನ ತುಂಬಿರುವುದೋ ಅಥವಾ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದೋ

ಪ್ರಸವ ಪೂರ್ವ ಮಹಿಳೆಯು ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯಿಂದ ಕೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಪ್ರಸವ ಪೂರ್ವ ಮಹಿಳೆ, ಪ್ರಸವ ಪೂರ್ವ ಮಹಿಳೆಯಾದ, ಪ್ರಸವ ಪೂರ್ವ ಮಹಿಳೆಯಾದಂತ, ಪ್ರಸವ ಪೂರ್ವ ಮಹಿಳೆಯಾದಂತಹ, ಪ್ರಸವ- ಪೂರ್ವ-ಮಹಿಳೆ, ಪ್ರಸವ-ಪೂರ್ವ-ಮಹಿಳೆಯಾದ

(स्त्री, गाय, म्हैस इत्यादी)बाळंत होण्यास टेकलेली किंवा प्रसूतिकाळ जवळ आलेली.

आसन्नप्रसव स्त्रीला खूप कळा येत होत्या.
आसन्नप्रसव, आसन्नप्रसूत

(সেই গর্ভধারিণী) যার প্রসবের সময় হয়ে গেছে বা যে খুব শীঘ্র সন্তানের জন্ম দেবে

আসন্নপ্রসবা মহিলাটি ব্যাথায় চিত্কার করছে
আসন্নপ্রসবা

எவன் ஒருவன் தன் தாய்- தந்தைக்கு ஒரே மகனோ

ராம் என் ஒரே பையன்.
ஒரே

കാലാവധി പൂർത്തിയായതോ വളരെ വേഗത്തില് ഉടനെ തന്നെ പ്രസക്കുന്നവളോ

ആസന്നപ്രസവയായ സ്ത്രീ വേദനകൊണ്ട് ഉറക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു
ആസന്നപ്രസവയായ, പ്രസവിക്കാറായ

चौपाल

Great ka meaning, vilom shabd, paryayvachi aur samanarthi shabd in Hindi. Great ka matlab kya hota hai?